Eskilstuna Logistik och Etablering AB

DHL:s nya lager i Eskilstuna på 60.000 kvadratmeter klart 2016

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 10:34 CET

Eskilstunas position som Mälardalens logistikcentrum förstärks ytterligare. DHL Supply Chain kommer under de kommande åren att bygga ett nytt, nästan 60 000 kvadratmeter stort lager för kostnadseffektiva logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark.

– Med sitt strategiska läge uppfyller logistikparken alla de krav som ställs på en modern logistikanläggning. Vi investerar nu långsiktigt med ambitionen att fortsätta finnas närvarande i Eskilstuna under många år framöver, säger Per Zandrén, Business Director Sweden North på DHL Supply Chain till Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tysk-Svenska Handelskammaren skriver vidare att:

DHL Supply Chain (DSC) är divisionen för kontraktslogistik inom Deutsche Post DHL och tillhandahåller tjänster längs hela försörjningskedjan. Företaget är marknadsledare såväl globalt som i Sverige och driver 15 lager mellan Malmö och Stockholm.

Både marknaden och DHL Supply Chain växer, vilket ställer allt större krav på logistikanläggningarna. Valet av plats för företagets nya lager föll på Eskilstuna Logistikpark av flera skäl.

– DHL Supply Chain har en lång historia i Eskilstuna, där vi bedrivit lagerverksamhet i mer än 40 år. Våra lokaler började dock bli omoderna, och därför var det ett enkelt beslut då möjligheten presenterades att förvärva mark i den nya Eskilstuna Logistikpark, säger Per Zandrén, Business Director Sweden North på DSC.

Järnväg, motorväg och flygplats inom räckhåll

Den förvärvade tomten mäter omkring tio hektar och ligger i ett mycket strategiskt område. Till Stockholm är det bara 90 kilometer och inom en radie av tio mil bor mer än tre miljoner människor. Dessutom erbjuder logistikparken närhet till inte mindre än tre transportslag: motorvägen E20, Svealandsbanan och Eskilstuna flygplats. Ungefär två mil bort finns även Eskilstuna kombiterminal med dagliga tågpendlar till hamnarna i Göteborg, Halmstad, Malmö och Trelleborg.

– Med sitt strategiska läge uppfyller logistikparken alla de krav som ställs på en modern logistikanläggning. Vi investerar nu långsiktigt med ambitionen att fortsätta finnas närvarande i Eskilstuna under många år framöver, säger Per Zandrén.

Det nya lagret kommer att bli ett toppmodernt ”shared user”-lager med en maxhöjd på tolv meter. Anläggningen kommer också att rymma stickspår för att kunna lasta och lossa tåg, markportar för sidlossning, en avdelning för farligt gods samt kontorsutrymmen.

Kundernas behov styr planeringen

Nybyggnationen ger DHL Supply Chains nuvarande och framtida kunder en unik möjlighet att vara med och påverka den slutgiltiga lösningen. Redan under byggnadsfasen kan lagret anpassas efter de behov som kunderna har. På så sätt skapas en optimerad logistikanläggning som är både kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig.

Lagret planeras börja byggas under de kommande månaderna och om allt går enligt plan ska det stå klart för full drift under andra halvan av 2016. Eskilstuna kommun är också involverad i planeringen, vilket Per Zandrén ser som mycket positivt.

– En sådan här etablering är en relativt stor process och man stöter alltid på hinder längs resan. Men från första dag har vi haft ett mycket gott samarbete med Eskilstuna kommun och jag har imponerats över deras vilja att hitta lösningar, lyssna på våra behov och gemensamt hitta vägar framåt, avslutar Per Zandrén.

För mer information om projektet kontakta:
Mattias Bengtsson, DHL Supply Chain, mattias.bengtsson@dhl.com

Eskilstuna Logistik

Eskilstuna Logistiks verksamhetsidé är att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva etableringslösningar för handel, logistik, datacenter- och industriverksamhet.

Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. 

Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande - för handel, logistik, datacenter- och industriverksamhet. Och där människor vill göra skillnad.

Eskilstuna Logistiks roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar från fastigheter, kompetenta medarbetare, logistiklösningar, företagsnätverk till en enkel och smidig etableringsprocess.

Eskilstuna Logistik är ett affärsområde inom Eskilstuna Kommunfastigheter AB och drivs i samverkan med Eskilstuna kommun.

Se även: www.eskilstunalogistik.se

Mer information:

Logistikchef Tommy Spångberg, 070-687 10 34, tommy@eskilstunalogistik.se
Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson, 070-950 63 00, mikael.jonsson@eskilstuna.se
Näringslivsutvecklare Manuel Brändeborn, 070-089 32 24, manuel.brandeborn@eskilstuna.se
Logistikutvecklare Pär Svensson, 070-258 71 10, per@eskilstunalogistik.se