DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR stöder fp-motion om bilstöd

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:13 CET

- Det är glädjande att Barbro Westerholm vill avskaffa den åldersdiskriminering som har inneburit att personer med rörelsehinder som är över 65 år inte kan få bilstöd. Därmed ställer hon sig bakom ett krav som De Handikappades Riksförbund har drivit länge. Behovet, inte ålder, ska vara avgörande, säger förbundsordförande Karin Westlund.
Det var i onsdags som riksdagsledamot Barbro Westerholm (fp), med ett förflutet som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund och generaldirektör för Socialstyrelsen lämnade in en motion på regeringens proposition om ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till funktionshindrade.
Idag beviljas inte bilstöd efter 65 års ålder även om personen vill jobba och är beroende av bilen för att stanna kvar i arbetslivet. Numera har man rätt att jobba till 67, i vissa fall 70 år och att inte kunna göra detta för att man inte längre beviljas bilstöd är ren diskriminering, menar Barbro Westerholm och DHR.
- Nu hoppas vi att Barbros motion inte bara omfattas av hennes partikamrater utan att alliansen som helhet gör Barbros uppfattning till sin, avslutar Karin Westlund.