Hushållningssällskapet

Diabetescoacher hjälper familjer som har barn med diabetes

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:54 CEST

I Sverige insjuknar varje år 700 barn i typ 1-diabetes. Cirka 15 av dem bor i Uddevalla med omnejd och Norra Bohuslän, där en ny modell som underlättar för de familjer som har barn som drabbats nu ska testas.

Målet är att föräldrar som har barn med diabetes ska få en ökad trygghet och praktisk kunskap om sjukdomen och dess tillämpning i vardagen. Samtidigt ska barnen få en förbättrad livskvalitet och minskad risk för senkomplikationer.

Om metoden faller väl ut kan metoden komma att rekommenderas och användas inom diabetessjukvården i hela landet.

Projektets aktörer
Initiativtagare är Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd tillsammans med Ragnar Hanås, överläkare och docent, Barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus.

Hushållningssällskapet Väst kommer att genomföra projektet tillsammans med initiativtagarna. Allmänna Arvsfonden är finansiär.

Projektledare på Hushållningssällskapet Väst är Cecilia Sassa Corin.

Projektets mål
Projektets mål är att testa och utvärdera en helt ny modell där föräldrar som har barn med typ 1-diabetes hjälper och stöttar andra familjer i samma situation i hemmet. Modellen är tänkt att fungera som ett komplement till den traditionella utbildning som diabetesteamet ger.

Projektets idé är att föräldrar som har erfarenhet kan informera, hjälpa och stötta på ett mycket nära och verklighetsförankrat sätt. Att få direkt kontakt och råd från en förälder som lever i samma situation och som erövrat kunskaper genom praktiska erfarenheter är något som inte kan erbjudas inom sjukvården i dag.

Diabetesföräldrar blir efter en tid oftast experter på sitt eget barns diabetes. Det innebär att föräldrastödjarna behöver utbildas så att de kan tillämpa sina kunskaper även på ett annat barn i en annan familj.

Fokus ligger på familjer med barn under 12 år som fått sin diagnos under 2012-2013 och på familjer där man upplever att det finns potential till förbättringar i behandlingen.

Mer information

Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Väst, 0521-72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se