AFA Försäkring

Diabetesmedicin som ny metod mot stroke

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 10:05 CET

De som har ”åldersdiabetes”, typ-2-diabetes, har större risk än andra att drabbas av stroke. Men vissa läkemedel mot diabetes kan också ha positiva effekter vid just stroke.  För att undersöka om detta stämmer får Åke Sjöholm vid Karolinska Institutet 3 871 000 kronor från AFA Försäkring.

Åke Sjöholm forskar sedan  länge om GLP-1 som är ett kroppseget äggviteämne från tarmen som reglerar blodsockret vid diabetes. Tidigare har man sett att syntetiskt GLP-1 kan hjälpa till att skydda mot hjärtinfarkt, genom att göra blodkärlen mer elastiska. Stela blodkärl är en huvudorsak till att diabetiker ofta har kortare livslängd, till följd av hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

GLP-1-receptor-antagonister kallas den typ av läkemedel mot diabetes som har effekter som kan skydda hjärnan.  Forskarna vill undersöka om man genom att använda läkemedlet kan minska allvarliga hjärnskador som uppstår när för låg blodtillförsel orsakar syrebrist (ischemiska skador) vid stroke.

Resultaten från forskningsprojektet kan förkorta tiden för att ta fram ett nytt läkemedel.  De kan också användas för att hitta sätt att förebygga och behandla andra sjukdomar i hjärnan, som drabbar diabetiker oftare.  

Detta är ett av 14 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:

Åke Sjöholm, professor, överläkare, Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Tel nr: 08-616 32 19, mobil 073-6266556, e-post: ake.sjoholm@sodersjukhuset.se

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se