Diadrom Holding AB

DIADROM: DELÅRSRAPPORT PERIODEN JANUARI-MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:52 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51363


Kvartal 1

* Omsättningen ökade med 0,6 procent till 7,97 (7,92) Mkr en ökning med 50 kkr
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (1,9) Mkr
* Rörelsemarginalen utgick till 13,8 (24,3) procent
* Resultat före skatt uppgick till 1,1 (1,9) Mkr
* Resultat efter schablonskatt uppgick till 0,8 (1,4) Mkr
* Vinst per aktie uppgick till 0,11 (0,19) kr, baserat på nuvarande antal aktier om 7 281 640
* Diadrom Simulation AB har fått en ny kund i form av tyska KUKA Systems GmbH ("KUKA"). KUKA har valt Diadrom Simulation AB som leverantör av expertstöd för ett stort projekt inom europeisk fordonsindustri
* Diadrom har i januari som en konsekvens av en vikande marknad reducerat personalstyrkan med fem medarbetare och under februari varslat ytterliga 10 anställda om uppsägning
* Antalet anställda exklusive uppsagd personal var vid periodens utgång 37 st vilket är 5 st färre än vid senaste kvartalsslut samt 8 st färre än vid motsvarande tid föregående år.
* Årsstämma genomfördes den 26 mars


Händelser efter periodens utgång

* Diadrom har i april verkställt uppsägning av sex anställda kopplat till tidigare lagt varsel.
(För fullständig rapport se bifogad fil)