Riksförsäkringsverket

Diagnoser på psykisk sjukdom fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:51 CEST

Andelen sjukskrivna med diagnoser inom gruppen psykiska sjukdomar fortsätter att öka. Mellan 1999 och 2003 ökade den andelen från 18 procent till 30 procent av de sjukskrivna. Det visar RFV:s senaste mätning av diagnoser bakom sjukskrivningar som varat längre än 60 dagar.

Andra diagnoser minskar. En anledning till att andelen sjukskrivna med diagnoser på psykiska sjukdomar ökat det senaste året är att sjukskrivningarna som helhet har minskat något. Minskningen faller i stort på andra diagnoser än de med psykisk bakgrund. Det gör att dessa diagnoser ökar sin andel.

Depressioner och ångestsyndrom. Bland diagnoserna på psykisk sjukdom är depressioner (12,6 procentenheter) samt stressreaktioner och ångestsyndrom (14,7 procentenheter) de största sjukdomsgrupperna. Dessa har också ökat konstant sedan 1999. Diagnoser som psykoser, personlighetsstörningar med flera har däremot inte ökat nämnvärt under perioden.

”Ont i själen och ont i kroppen”. Den största diagnosgruppen är fortfarande diagnoser på sjukdomar i rörelseorganen. Dessa omfattar tillsammans 33 procent. ”Ont i själen och ont i kroppen” står alltså för närmare 2 av 3 sjukskrivningar som varat över 60 dagar. Övriga fysiska diagnoser står för resterande tredjedel. Bland kvinnor är diagnoser på psykisk sjukdom den största gruppen och omfattar 33 procent av de sjukskrivna.

”Mediediagnos”. Diagnosen utbrändhet, som delvis i medierna kommit att symboliserat den kraftiga utvecklingen av sjukskrivningarna, har minskat sin andel sedan 1999 från 2,1 procent till 1,5. En trolig anledning är att dessa symptom alltmer kommit att diagnostiseras som depression.

Sakkunniga:
Ulrik Lidwall, 08- 786 97 26

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21
Carina Larsson, 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se