Svenska kyrkan

Diakontjänster införs i Svenska kyrkan i utlandet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 12:28 CET

Svenska kyrkan i utlandet  är i hög grad en diakonal verksamhet. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Svenska kyrkan i utlandet inrättar nu, för första gången i sin historia, diakontjänster i utlandsförsamlingarna.

Diakoni kallas ibland för ”tro i handling” – att finnas till hands, bry sig om och ta sig tid för människor. Uppdraget är att på olika sätt bistå människor, utan åtskillnad, och på så sätt markera både kyrkans och Kristi närvaro. Kyrkans ämbete beskrivs som ett enda men innehåller flera uppdrag; präst, biskop och diakon.

- Jag är glad över beslutet att inrätta diakontjänster. Beslutet var enhälligt. Svenska kyrkan i utlandet  är i hög grad en diakonal verksamhet. Därför är det här ett viktigt beslut, säger Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet.

I dag sänder Svenska kyrkan i utlandet ut präster (kyrkoherdar eller komministrar) samt assistenter med olika inriktningar. I dag arbetar 11 personer som assistenter med diakonal inriktning, varav 7  är vigda diakoner och två är vigda präster.

-Rent praktiskt kommer det att innebära att de som nu har en tjänst som ”assistent med diakonal inriktning” kommer att få en diakontjänst istället, förklarar Anders Bergkvist.

I framtiden kommer rådet för Svenska kyrkan i utlandet att kunna fatta beslut om att det ska sändas ut  en diakon.  En lokal församling ska också kunna önska att få en diakontjänst inrättad och när en person som är diakon anställs så omvandlas den tjänsten till en diakontjänst.

HR-specialist Johanna Holmlund Lautmann har sett över möjligheterna att inrätta diakontjänster i stället för assistenter med diakonal inriktning.
-Människor har ofta höga krav på anställda i utlandsförsamlingar.  Att inrätta diakontjänster blir ett sätt att ställa högre krav på personalen som skickas ut. Diakoner har behörighetsprövats, genomgått en kyrklig utbildning och har tystnadsplikt, förklarar Johanna Holmlund Lautmann.