Kalix kommun

Dialog kring landets bästa förskola och skola i Kalix

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:16 CET

Nu startar arbetet med att skapa ”Landets bästa förskola och skola” i Kalix kommun.
– Vi kommer att ta in synpunkter via referensgrupper med föräldrar, elever, personal och rektorer. Allmänheten får också möjligheter att lämna synpunkter genom en enkät på vår webbplats, säger Sven Nordlund (mp), ordförande i skolutskottet.

Dialogen är en del i en utredning som politik och verksamhet gemensamt gör för att hitta förutsättningarna för att nå visionen ”Landets bästa förskola och skola i Kalix kommun”.
 Vi tror att medborgarna och brukarna har bra idéer och förslag på hur vi i skolan bäst rustar våra elever för framtiden. De synpunkterna vill vi lyssna på. Vad tycker de att ”landets bästa skola och förskola” är? säger Sven Nordlund.

De frågor som ställs är: 


  1. Vad är en bra skola i Kalix?
  2. Vad tror Du krävs för att Kalix kommun ska komma närmare visionen ”Landets bästa förskola och skola”?
  3. Tror Du att skolans kvalitet påverkar synen på kommunen i stort, i så fall på vilket sätt?
  4. Övrigt som Du vill förmedla

Den 15 mars ska politikerna i skolutskottet besluta sin avsikt med den ”nya” skolan i Kalix, med hjälp av de synpunkter som kommit in.

Skolan är styrd av bland annat skollag och nationella mål.
Vi har visserligen krav på oss från Skolinspektionen att förbättra resultaten i skolan, men det är i första hand för elevens skull som vi måste öka måluppfyllelsen, säger Charlotte Sundqvist, t f skolchef.

Utöver dessa krav finns möjlighet för kommunerna att sätta egna mål för att utveckla verksamheten.
Det är i det utvecklingsarbetet vi vill lyssna på medborgarnas synpunkter, säger Sven Nordlund.

Mer information om arbetet finns på www.kalix.se. Där finns också formulär för att lämna synpunkter. Synpunkter som kommer in före den 10 mars kommer att beaktas.

Kontaktpersoner:
Sven Nordlund (mp), ordförande i skolutskottet i Kalix kommun, tel 070-5929008
Charlotte Sundqvist, t f skolchef, tel 070-2833835