Almega

Dialog mellan politiker och tjänsteföretagare kan ge större tillväxt i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 16:25 CEST

I Finansdepartementets budget för 2004 finns flera förslag på hur jobben ska bli fler, sjukskrivningarna minska och Sveriges tillväxt öka. Ska tillväxten öka behövs konkreta förslag som underlättar för arbetsgivare att få tillbaka fler i arbete. Sveriges tjänsteföretagare sätter arbetet att minska sjukskrivningarna högt på agendan.

Den stora frågan och, om man så vill, det största problemet är den extra pålaga i form av det ökade kostnadsansvaret för den tredje sjuklöneveckan som sedan i somras tynger Sveriges tjänsteföretagare. Att arbetsgivarna skulle betala för den tredje sjuklöneveckan beslutades trots företagens tydliga protester. Nu får vi alla ta konsekvenserna av det. Situationen blir inte bättre av att regeringen nu flaggar för nya ekonomiska pålagor under 2004

- Inga medarbetare blir friskare av att arbetsgivaren får ett ökat kostnadsansvar, betonar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, däremot finns det en risk att medarbetarna blir färre. Den enkla ekvationen är att tjänsteföretag, vars största resurs är medarbetarna, tappar intäkter när en medarbetare är borta från arbetet. Sedan i somras får de också en ökad kostnad i form av ytterligare en veckas sjuklön. Det är inte rimligt att tro att detta är bra för vare sig jobben, företagen eller för Sverige.

Tjänsteföretagare behöver inga nya eller flera drivkrafter för att skapa nya jobb och tillväxt. Drivkrafter finns redan och de är nog så starka. Men några nya bördor behövs sannerligen inte heller.

Lösningar som inte tar hänsyn till den verklighet som tjänsteföretagen befinner sig i kommer att motverka den tillväxtsträvan som uttrycks i budgetpropositionen.

Det enklaste och bästa sättet att komma till det mål som både politiker och företag vill nå är att föra en dialog. På så sätt kan verkligheten komma in redan i propositionen.

Vi har konkreta förslag på vad som behöver göras. Våra medlemmar har massor av erfarenheter och exempel. Därför vill vi uppmana våra beslutsfattare till en konstruktiv dialog i tillväxtens tecken!

Kontakta oss för mer information
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51
Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, 070-345 68 48

Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega.