Röda Korset - Region Väst

Dialog om behoven

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 08:47 CET

Dialog om utsattheten i Västra Götaland, när Röda Korset bjuder in frivilliga och förtroendevalda till Öppet hus i Vänersborg. Papperslösa samt vanvårdade i familjehem och på barnhem är två grupper som finns i hela regionen.

En offentlig utredning har konstaterat att det förekommit kränkningar, övergrepp och vanvård på institutioner och i familjehem. I projektet Vanvård i barndom ska Röda Korset synliggöra behoven och pröva olika stödformer.

 – De drabbade har varit utsatta under barndomen och kanske levt med trauman efter vanvård under lång tid. Det är också viktigt att informera om deras situation och hur vi kan förhindra att det händer igen, säger projektledare Charlotta Karlsdotter.

En av de mest utsatta grupperna i dagens Sverige är de papperslösa, som lever helt utan skydd och stöd från samhället.

– Att neka människor tillgång till sjuk- och hälsovård är en kränkning av mänskliga rättigheter. Det strider också mot medicinsk etik, humanitära värderingar och folkhälsotanken att förneka en grupp människor vård, säger sjuksköterska Anne Sjögren, som ansvarar för vårdförmedlingen för papperslösa som Röda Korset och Rosengrenska driver tillsammans.

Under dagen blir det dialog vid åtta stationer som på olika sätt lyfter behoven i Västra Götaland och hur vi kan skapa resurser till rödakorsarbetet. Karin Hallberg och Karin Johansson från socialförvaltningen kommer och pratar om social utsatthet i Vänersborg.

 Öppet hus med dialogtorg: tisdagen den 2 november kl 15.00 – 19.00, Regionens hus, Vänersborg

Öppet hus genomförs också i Skövde, Borås och Göteborg. Totalt har Röda Korset cirka 5 000 frivilliga i Västra Götaland.

www.redcross.se/vanvard-i-barndom finns information om projektet Vanvård i barndom.

För ytterligare information, kontakta:

Inger Magnusson, kommunikatör, 070-654 62 16