Södermalms Hemtjänst AB

Dialog om jämställd hemtjänst

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 08:58 CEST

 

                                                                     Stockholm 29 september 2010

                                           

Inte det vanliga gamla tugget – pilotutbildning i jämställd hemtjänst

Södermalms hemtjänst AB testar en unik femton timmars utbildning för hemtjänstpersonal. Den handlar om att ha ett jämställdhetsperspektiv i hemtjänstens dagliga verksamhet. Pilotutbildningen är en test på en utbildning i jämställdhet som sedan ska ingå i den hemtjänstskola som Södermalms hemtjänst AB bygger upp.

– Det behövs en kompletterande verksamhetsanpassad yrkesutbildning för arbetet inom hemtjänsten och jämställdhet måste finnas med i den utbildningen, säger Lillemor Wiklund, verksamhetsledare för Södermalms hemtjänst.

Under 2010 genomför Södermalms hemtjänst AB ett jämställdhetsutvecklingsarbete med stöd från Sveriges kommuner och landsting. I våras gick ledning och samordnare i Södermalms hemtjänst AB en processutbildning i jämställdhetsintegrering. Syftet är att utveckla ledningens och samordnarnas kompetens och skapa rutiner och styrmedel som styr jämställt. Under hösten har personalen på fältet gått en kortare basutbildning i jämställdhet. 

Personalen har tyckt att utvecklingsarbetet är ”klurigt, men kul”. Jämställdhetsintegrering innebär att utveckla organisationens egna beslutsprocesser och förändra rutiner så arbetet blir jämställt. Bland annat har biståndsbeslut och genomförandeplaner jämställdhetsgranskats. Det här angreppssättet är nytt för många och mycket uppskattat - ”inte det vanliga gamla tugget”.

– Tidigare ifrågasatte jag aldrig att en gammal man fick matlagning i sitt biståndsbeslut medan jag hade undrat om en kvinna i samma hälsotillstånd hade fått det. Nu kan jag se saker jag tidigare tog för givet. Jag känner mig berikad, säger Harry Charalambous, chef team Magdalena/Gamla stan, Södermalms hemtjänst AB

Intresserade journalister har möjlighet att närvara vid pilotutbildningen 12 oktober kl 13.30–16.30.

Kontakta Lillemor Wiklund, verksamhetschef och projektledare för utvecklingsarbetet Jämställd hemtjänst mobil 073-708 92 50 e-post lillemor@sodermalmshemtjanst