Nyköpings kommun

Dialog om Nyköpings resecentrum

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 17:08 CEST

Måndag 16 maj börjar dialogen om Nyköpings resecentrum. Dialogen handlar om vilken karaktär området ska ha.

Media inbjuds till information om dialogen som börjar måndag 16 maj och också genomförs på Stora Torget lördag 21 maj.
Tid: Måndag 16 maj kl 11.00
Plats: Slottsgatan 21 C, Nyköping

På plats finns bland annat projektledare Ingegerd Ask och Mats Dryselius, chef för
Samhällsbyggnad..

Med vänliga hälsningar
Lars-Göran Bergman
kommunikationsavdelningen
tfn 073 - 773 72 85