Goethe-Institut Schweden

Dialog om utbildning och framtid – ett samtal om främjandet av flerspråkighet på skolor

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 15:21 CEST

De europeiska stats- och regeringscheferna enades 2002 i Barcelona om att alla medborgare skulle få undervisning i minst två främmande språk redan från tidig skolålder. Sedan dess har främjandet av undervisning i främmande språk blivit viktigare i de nationella utbildningssystemen. Kunskaper i främmande språk anses vara en nyckelkompetens för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

En förutsättning för interkulturell dialog, kulturell mångfald och därmed en samhörighet inom Europa är att främja och realisera flerspråkighet. Hur ser flerspråkighet ut konkret på skolor, arbetsplatser och i familjer? Vad betyder flerspråkighet som del av en kulturell identitet? Vilken potential innebär en invandrad mångfald av språk?

Det är några av frågorna som Henny Rönneper som är expert för utbildningsfrågor i Tyskland kommer att diskutera med Piotr Koscielniak från Skolverket. De kommer också att dela med sig av lyckade exempel från Sverige och Tyskland. Charlotta Seiler Brylla som är universitetslektor på Stockholms universitet kommer leda diskussionen.

Var: Goethe-Institut i Stockholm, Bryggargatan 12A

När: Måndag 26/5 2014, kl. 16.30, Samtal (på svenska och tyska med konsekutivtolkning)

Frie entré

Anmälan krävs: englund@stockholm.goethe.org

Relaterat material:

http://www.goethe.de/ins/se/sv/sto/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20375480

Partner:

Dialog om utbildning och framtid arrangeras av Goethe-Institut Schweden, Tyska ambassaden Stockholm, Schweiz ambassad i Stockholm, Österrikes ambassad i Stockholm, Deutscher Akademischer Austauschdienst och Zentralstelle für das Auslandsschulwesen


Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska språket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige.