Goethe-Institut Schweden

Dialog: Utbildning och framtid

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 11:56 CEST

I München äger den 12 till 14 juni EU-projektet Dialog: Utbildning och framtid rum som tematiserar utbildningspolitik på nationell och internationell nivå. Svenska ungdomar kommer att delta tillsammans med deltagare från Storbritannien, Tyskland, Finland och Nederländerna och tillsammans kommer de skriva petitioner som kommer att skickas till utbildningsministrarna i respektive land. 

Vad förväntar sig de som det handlar om – eleverna – av sin skolutbildning? Har varje elev i EU möjlighet att få en bra utbildning? Uppnår skolan utbildningsmålen? Statlig eller privat skola? Dessa och andra frågor kommer unga européer att diskutera den 12 och 13 juni i München inom ramen för projektet Dialog: Utbildning och framtid.

”Jag deltar eftersom jag gärna vill förbättra vårt skolsystem och bidra med egna idéer. Jag ser fram emot att lära känna de andra deltagarna”, säger Hanna Sommer från Korbinian Aigner-gymnasiet i Erding.

Projektet ger unga människor från Storbritannien, Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige en plattform för utbyte. Gemensamt kastar de från sitt perspektiv en kritisk blick på nationella och europeiska utbildningssystem, kommer med förbättringsförslag och utarbetar en petition som ska skickas till utbildningsministrarna i de deltagande länderna med krav på förbättring av skolutbildningen.

Temat utbildning är en uppgift för den nationella politiken. Man lyssnar emellertid sällan på elevernas åsikter. Elevernas åsikter är ytterst viktiga då det gäller diskussionen om utbildningssystemens styrkor, svagheter och dess framtida uppgift.  

Idén till projektet kom från en grupp ungdomar i Sverige som aktivt ville göra något för skolan och svensk utbildning. Goethe-Institut nappade på idén och vidareutvecklade den tillsammans med ungdomar från Storbritannien. Därefter lyckades man engagera skolor och universitet i Tyskland, Finland och Nederländerna för projektet.

Projektet Dialog: Utbildning och framtid främjar både flerspråkighet och en medvetenhet bland EU:s medborgare. Ungdomar lär sig också att ta ansvar för samhället de lever i. Projektet ger dem en plattform för sitt engagemang genom att diskutera och fundera kring utbildningsfrågor i en kontext utanför skolans och universitetets värld.

Mellan 12 och 14 juni samlas ungdomarna från de olika länderna i München för att delta i en workshop och för att utarbeta en petition. Petitionen kommer att skickas till den svenska utbildningsministern Jan Björklund. I den svenska gruppen kommer deltagarna från Katedralskolan i Uppsala och Stockholms universitet. På eftermiddagen den 13 juni kommer arrangörer och deltagare att finnas tillgängliga för intervjuer och samtal i München. För att boka in ett besök vänder ni er till Markus Hautmann: Tel: +49 160 907 123 31, markus@mar-com.de

För frågor om projektet:  

Viktor Englund, + 46 8 45912 22

viktor.englund@stockholm.goethe.org

Mer information om projektet hittar ni även här:

www.blog.pasch-net.de/zukunft-bildung (på tyska)


Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska språket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige.