Mötesplats Social Innovation

Dialogmöte om social innovation med Annie Lööf

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 22:59 CET

Näringsminister Annie Lööf besökte idag Malmö högskola i samband med Regeringskansliets dialogmöte om social innovation. Detta anordnades tillsammans med Mötesplats Social Innovation som ett led i Näringsdepartementets arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi.


– Utmaningen inför framtiden är att finna nya sociala, ekonomiska och miljömässiga lösningar på olika samhällsproblem, säger Eva Engquist, vice rektor vid Malmö högskola och styrgruppsordförande för Mötesplats Social Innovation.Vi måste tänka nytt i dag - för att säkra morgondagens jobb, välfärd och samhällsgemenskap.

Det är regeringens övertygelse och därför arbetar de nu med att ta fram en nationell innovationsstrategi med sikte på år 2020. Ett viktigt moment i denna process är dialogmötet ”Ökad innovationskraft – social innovation och samhällsentreprenörskap” som anordnades idag fredag, 9 mars, på Malmö högskola.

– Inom Mötesplats Social Innovation samverkar intressenter kring hur vi exempelvis ska finna nya affärsmodeller och nya former för organisation och ledarskap. Det är, lite förenklat, en miljö där vi tillsammans tillåts tänka i helt nya banor och testa hur idéer bär för att lösa olika utmaningar och behov i samhället.

– Ambitionen är, kort sagt, att förena entreprenörens drivkraft med samhällsnyttiga mål för att skapa en hållbar framtid, säger Eva Engquist.

Ett 40-tal inbjudna gäster från näringsliv samt offentlig och ideell sektor deltog för att lyfta fram olika perspektiv och exempel på sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

Bland de inbjudna talarna fanns, förutom näringsministern, energibolaget Telges HR-chef Ingrid Linder, Lars Jannick Johansen, grundare och VD för Den sociale kapitalfond, Louise Pulford från Young Foundation samt Amir Sajadi, grundare av Cityveterinären och bolaget Hjärna.Hjärta.Cash.

Resultatet av mötet kommer fungera som underlag till arbetet med den nationella innovationsstrategin samt utvecklingen av Mötesplats Social Innovation. 

– Det är jättekul att departementet vänder sig till Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola för att få hjälp i sitt arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi, avslutar Eva Engquist. 

Under dagen besökte Annie Lööf en av Mötesplatsens partners, Barista Fair Trade Coffee. Läs mer om det på deras pressrelease här: http://bit.ly/x0nXLo

(Tillhörande bilder är fri för publicering. Ange fotograf Pierre Mens)

________________________________________________________________________________________________

Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.