Diamyd Medical AB

Diamyd-aktien introduceras på USA-marknaden via ett "ADR1-program"

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:25 CEST

Diamyd Medical AB (OMX: DIAMB), meddelar att bolaget och Bank of New York kommit överens om att introducera ett Level 1 American Depository Receipt (ADR) program på den amerikanka OTC-marknaden. Handel med Diamyd-aktien förenklas kraftigt för amerikanska investerare genom ADR-programmet.

Initiativet är i linje med bolagets strävan mot internationell expansion, ökad kännedom om diabetes och CNS-relaterade sjukdomar i allmänhet och för att möta det växande internationella intresset för Diamyd Medicals produktutveckling i synnerhet.

“Det är nu tid att föra ut ‘the story of Diamyd’ till internationella investerare”, säger VD Anders Essen-Möller. En viktigt mål i vår långsiktiga strategi är att förbättra Diamyd-aktiens likviditet och genom bland annat att utöka dess aktieägarkrets. ADR-programmet är ett första steg som kommer att underlätta för oss att kapitalisera på vår banbrytande produktutveckling - och detta på världens största kapitalmarknad.

Om ADRs
ADR-certifikat står för American Depositary Receipt (förvaringsbevis). En ADR representerar i USA ett antal aktier i ett utländskt bolag som inte är noterat i USA. En ADR fungerar därför som en amerikansk aktie som i sin tur består av ett antal aktier (t.ex 10st) i det utländska bolaget. Investeraren kan därmed följa aktiekursen i dollar och även erhålla utdelning i dollar. Certifikaten handlas genom mäklare på den amerikanska OTC-marknaden (over-the-counter) på samma sätt som andra aktier.


För ytterligare information, kontakta:

European Investors
Diamyd Medical
Johannes Falk,
Chief Information Officer
Tel: +46 (0) 8-545 654 25
Email: johannes.falk@diamyd.com

US Investors
The Global Consulting Group
Kathy Price / Emmanuelle Ferrer
Investor Relations
Tel: (646) 284-9430 / (646) 284-9421
Email: kprice@hfgcg.com / eferrer@hfgcg.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (OMX: DIAM B) och bedriver läkemedelsutveckling baserad på teknologiplattformen GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). GAD65 är ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska neurotransmittorn GABA. I denna funktion förväntas GAD65 ha en betydande roll vid olika CNS-relaterade sjukdomar. GAD65 är också målmolekyl då immunförsvaret angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till insulinberoende diabetes. Diamyd Medicals längst komna projekt är Diamyd™ med tre pågående kliniska prövningar inom både typ 2- och typ 1-diabetes.