Diamyd Medical AB

Diamyd™-diabetesvaccin kommenteras av UCLA

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 11:07 CEST

Diamyd Medicals fas II resultat med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd™ mottogs med stort intresse av en samlad diabetesexpertis samt läkemedelsindustri vid den amerikanska diabeteskongressen ADA i New Orleans, USA, som avslutas idag. Professor Daniel Kaufman, avdelningen för Molekylär Farmakologi vid UCLA, Los Angeles, kommenterar studien i en från UCLA avsänd pressrelease och säger att resultaten visar att det är möjligt att nedreglera den autoimmuna attacken mot de insulinproducerande cellerna med låga doser av antigenet GAD formulerat med alum.

Fas II studien visar att Diamyd™ som gavs till 47 "typ 2"-diabetes patienter med GAD-antikroppar är säkert och utan biverkningar samt att en statistiskt säkerställd förbättring av C-peptidnivåer uppnåddes efter sex månader med dosnivån 20 m g. En mindre markant men dock statistiskt säkerställd förbättring av faste-C-peptidvärdena konstaterades även med dosen 100 m g.

Fas II studiens primära mål var att verifiera säkerheten med diabetesvaccinet. Fyra olika dosgrupper om 4, 20, 100 och 500 m g GAD gavs med Diamyd™-vaccin. Den lägsta dosen var avsedd som en "icke effektdos" och den högsta dosen var avsedd att verifiera att inga biverkningar erhölls vid höga doser med GAD. "Att 100 m g-dosen under sexmånadersstudien visar sig ha något mindre signifikant effekt än 20 m g-dosen är i sig inte oväntat, när ett befintligt antigenspecifikt immunsvar skall nedregleras" säger docent Robert Harris, CMM, Karolinska sjukhuset.

"Studieresultaten ger hopp om att även kunna vaccinera barn och ungdom med risk att utveckla diabetes men som ännu ej har utvecklat sjukdomen", säger professor Kaufman, UCLA.

Diamyd Medical kommer nu att ta kontakt med regulatoriska myndigheter i Europa och USA för att diskutera möjligheten att påbörja kliniska fas III studier, samtidigt som diskussioner förs avseende utlicensiering av vaccinet till etablerade läkemedelsföretag.

För ytterligare information kontakta:
Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ)
Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68
eller via e-post: info@diamyd.com.


Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat.