Diamyd Medical AB

Diamyd fullbordar screening till amerikansk fas III-studie

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:40 CET

Diamyd Medical har nu fullbordat screeningen av patienter till den amerikanska fas III-studien, DiaPrevent, och avslutar därmed rekryteringskampanjen. Över 310 nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter mellan 10 och 20 år har redan inkluderats i studien och fått sin första injektion av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® eller placebo.

– Vi räknar med att uppnå rekryteringsmålet om 320 patienter inom kort med de redan inkluderade patienterna och de som väntar på sina screening-resultat, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Studien har mötts av stort intresse från den amerikanska diabetesvärlden och jag vill tacka alla som har bidragit till rekryteringsarbetet.

Samtidigt fortgår den parallella europeiska fas III-studien enligt plan med de första resultaten beräknade till våren 2011. Alla patienter har fått sina fyra injektioner av Diamyd® eller placebo och mer än 70 procent av deltagarna har genomfört sitt 15-månadersbesök. När alla patienter i studien genomfört sitt 15-månadersbesök kommer data från studien att bearbetas och analyseras.

Det globala fas III-programmet syftar till att undersöka om behandling med Diamyd® kan bromsa eller stoppa nedbrytningen av betaceller i bukspottkörteln vid typ 1-diabetes och därmed bevara kroppens egen förmåga att kontrollera blodsockernivån. Detta minskar i sin tur risken för följdsjukdomar både på kort och lång sikt. Behandling med Diamyd® har i fas II-studier visat sig bromsa nedbrytningen av betacellsfunktionen jämfört med placebo.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:

Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas I-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom cancersmärta pågår och bolaget planerar att starta en fas II-studie.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal


Diamyd Medical AB (publ.)

Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.