Diamyd Medical AB

Diamyd, Inc., förlikas i tvist med Diarect AG

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:54 CET

Den 27 november meddelade Diamyd Medical att dotterbolaget Diamyd, Inc., "vunnit" en tvist mot Diarect och att domaren hade "beslutat" i Diamyd Incs favör. På begäran av Diarect AG rättas härmed vissa ord i pressmeddelandet från den 27 november:

Diamyd Medical AB (O-listan) utvecklar läkemedlet Diamyd™ mot insulinberoende diabetes. Ett dotterbolag, Diamyd Inc, Akron, Ohio, USA har sedan ett år befunnit sig i tvist med Diarect AG, Freiburg, Tyskland angående Diarects uppsägning av ett distributionavtal gällande Diamyds rätt att marknadsföra Diarects produkter på den nordamerikanska marknaden. Vid en domstolsförhandling i Freiburg, gav domaren uttryck för uppfattningen att Diarect felaktigt sagt upp distributionsavtalet med Diamyd och föreslog en förlikning med skadestånd till Diamyd. Parterna förlikade sig därefter vilket innebar att Diarect betalar US$ 35,000 till Diamyd och att övriga krav tillbakadrages. Utgången av tvisten beräknas påverka Diamyd-koncernens bokslut positivt med cirka 300 tkr för första kvartalet.

För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.