Diamyd Medical AB

DIAMYD MEDICAL AB:s LEVEL I ADR-PROGRAM BÖRJAR HANDLAS DEN 20 APRIL

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:04 CEST

Stockholm, Sverige – 19 april 2006 – Diamyd Medical AB, ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla läkemedel för diabetes och dess komplikationer rapporterar idag att bolagets Level 1 American Depositary Receipt (ADR) börjar handlas den 20 april. Etableringen av ADR-programmet möjliggör för amerikanska investerare att köpa och sälja Diamyd Medical-aktien i dollar direkt hos sina ordinarie aktiemäklare. Bank of New York kommer att administrera programmet. Diamyd Medical håller en presentation vid Stockholmsbörsen den 20 april, klockan 10. En live-sändning av presentationen kommer att finnas på www.diamyd.com.

Bolagets ADR-program handlas på OTC-marknaden med symbolen DMYDY. En ADR motsvarar en B-aktie i Diamyd Medical. Diamyd-aktien kommer att fortsätta att handlas på Stockholmsbörsen (OMXS: DIAM B).

”Vi tar nu ett ytterligare steg för att sprida kunskapen om Diamyd Medical till amerikanska investerare genom att förenkla handel i bolagets aktie i USA. Vår teknologiplattform kommer från USA och ADR-programmet är ägnat att öka vår synlighet både på kapitalmarknaden och inom läkemedelsindustrin i USA”, säger Anders Essen-Möller, VD, Diamyd Medical AB.

Diamyd Medical håller en företagspresentation vid Stockholmsbörsen den 20 april, klockan 10. En live-sändning av presentationen kommer att finnas på www.diamyd.com. Presentatörer är: i) Johnny Ludvigsson, professor och överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och ansvarig prövare för den pågående fas IIb-studien med Diamyd™ på 70 barn och ungdomar som nyligen insjuknat i insulinberoende typ 1-diabetes; ii) Joseph Glorioso, professor i biokemi vid departementet för molekylär genetik och biokemi och chef för molekylär medicinska institutet vid University of Pittsburgh; iii) Michael Christini, VD för Diamyd Inc., Pittsburgh; och iv) Anders Essen-Möller, VD, Diamyd Medical AB, Stockholm. Presentationen kommer även att sändas på internet www.diamyd.com

Om Diamyd Medical:
Diamyd Medical är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (OMXS: DIAM B) och är ett bioteknik företag med bas i Stockholm, Sverige och Pittsburg, USA. Bolaget är fokuserat på att utveckla läkemedel för diabetes och dess komplikationer så som kronisk smärta och neuropati och på att leverera protein genom användande av en patenterad genterapiplattform.

Diamyd Medicals främsta produkt, Diamyd™, är baserad på proteinet GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). GAD65 är också målmolekyl då immunförsvaret angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till insulinberoende diabetes. Diamyd™ utvecklas för behandling av typ 2 diabetes patienter med den autoimmuna varianten LADA och Diamyd™ är också ett sätt att förhindra den pågående autoimmuna processen hos patienter med typ 1 diabetes.

Bolaget genomför för närvarande en pivotal fas II/III effektivitetsstudie med Diamyd™ på 160 patienter med typ 2 diabetes (LADA). Syftet med denna dubbelblinda och placebokontrollerade kliniska studie är att bekräfta tidigare positiva resultat där Diamyd™ visat förmåga att nedreglera den autoimmuna attacken som leder till insulinberoende. Bolaget genomför också en fas IIb klinisk prövning på 70 barn och ungdomar som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes. Målet med denna studie är att undersöka om de kvarvarande insulinproducerande B-cellerna kan bevaras eller växa till hos dessa barn efter två injektioner med Diamyd™. Resultaten från denna studie kommer att rapporteras i slutet av augusti 2006.

GAD är ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittern Glutamat till den inhibitoriska neurotransittern GABA. I detta sammanhang kan GAD komma att spela en viktig roll vad gäller läkemedel för sjukdomar relaterade till centrala och perifera nervsystemet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Europeiska Investerare
Diamyd Medical
Johannes Falk,
Chief Information Officer
Tel: +46 (0) 8-545 654 25
Email:johannes.falk@diamyd.com
www.diamyd.com

Amerikanska investerare
The Global Consulting Group
Kathy Price / Emmanuelle Ferrer
Investor Relations
Tel: (646) 284-9430 / (646) 284-9421
Email: kprice@hfgcg.com / eferrer@hfgcg.com

Diamyd Medical AB (publ). (Corporate. id. no. 556530-1420). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller email: info@diamyd.com.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.