Diamyd Medical AB

DIAMYD MEDICAL BLIR AKTIEÄGARE I VACCINTILLVERKARE

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:39 CET

Pressmeddelande, Stockholm, Sverige – 8 februari 2007 – Diamyd Medical AB
(SVERIGE OMX: DIAM B; USA ADR: DMYDY)

Diamyd Medical meddelar idag att Bolagets konvertibla skuldebrev i Protein Sciences Corporation, CT, USA har konverterats till aktier per den 31 december 2006. Protein Sciences tillverkar Diamyd Medicals diabetesvaccin Diamyd®.

Efter konvertering kommer Diamyd Medical att äga ca. 6,7 % av kapital och röster i Protein Sciences (vid full utspädning). Konvertibeln bokfördes som en investering om 21,7 Mkr i balansräkningen per den 31 augusti 2006.

“Samarbetet med Protein Sciences är viktigt och det är spännande att Diamyd Medical nu är en större aktieägare i ett företag med produktkandidater som kommit långt i utvecklingen, ” säger Anders Essen-Möller, VD för Diamyd Medical.

Protein Sciences har avslutat en klinisk fas II/III-prövning med sitt icke-äggbaserade rekombinanta influensavaccin FluBlØk™, där det uppvisade ett starkt skydd mot olika stammar av influensa jämfört med placebo. Företaget förbereder sig nu för att ansöka om marknadsgodkännande hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Detta placerar Protein Sciences i täten för utvecklingen av ett nytt slags influensavaccin för årlig vaccinering eller för användning vid pandemiska utbrott.

Daniel Adams, VD för Protein Sciences tillägger: “Konverteringen av skuldebrevet gör Diamyd Medical till aktieägare av Protein Sciences patenterade produkt-pipeline med flera långt komna projekt, som t.ex. FluBlØk™, vilket förväntas nå den amerikanska marknaden under 2008. Vi har utvecklat nära relationer med Diamyd Medical genom åren och vi har stor respekt för Bolagets anställda och kunnande. Vi är imponerade av möjligheterna att behandla diabetes med Diamyd® och ser fram emot att bidra till att avancera Diamyd® till marknaden så snart som möjligt.”

Om Protein Sciences Corporation
Protein Sciences är ett privatägt bioteknikföretag med bas i Meriden, Connecticut, USA. Bolagets affärsidé är att utveckla och tillverka moderna proteinbaserade vacciner, diagnostika och terapier baserade på rekombinant DNA-teknologi. Protein Sciences har en bred portfölj med patenterade produktkandidater under utveckling, inkluderande bl.a influensavacciner i sen klinisk utveckling, ett SARS-vaccin som planeras nå klinisk fas under 2007 samt flera andra produkter som utvecklas tillsammans med kunder. Protein Sciences grundades 1983 och har över 40 anställda. Se även www.proteinscienes.com.

För ytterligare information kontakta:
Stockholm
Anders Essen-Möller
VD
Tel: 08 661 0026
E-post: investor.relations@diamyd.com

Pittsburgh
Michael Christini
President
Tel: +1 412 770 1352
michael.christini@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 or E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot autoimmun diabetes. Läkemedelskandidaten har visat signifikanta och positiva resultat i fas II-studier med både typ 1- och autoimmun typ 2-diabetespatienter (LADA).

GAD65, som är ett dominerande autoantigen i autoimmun diabetes, utgör den aktiva substansen i Diamyd. GAD65 är dessutom ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska transmittorn GABA. Därför förväntas GAD65 komma att spela en viktig roll inte bara i diabetes utan också i ett flertal olika CNS-relaterade sjukdomar. Diamyd Medical har en exklusiv världsomfattande licens från universitetet UCLA i Los Angeles avseende den terapeutiska användningen av GAD65-genen.

Diamyd Medical har licensierat ut sin UCLA GAD65-licens till Neurologix Inc., New Jersey, för behandling av Parkinsons sjukdom med en AAV-vektor.

Andra projekt omfattar läkemedelsutveckling inom genterapi med hjälp av det exklusivt licensierade och patentskyddade NTTDS-systemet (Nerve Targeted Drug Delivery System). Bolagets ledande genterapiprojekt inkluderar användning av enkefalin och GAD för behandling mot kronisk smärta, till exempel diabetessmärta eller cancersmärta. Samtliga projekt inom detta område befinner sig i preklinisk fas.

Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (USA) och är noterat på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (tickersymbol:DIAM B). Aktien kan också handlas i USA via ett Level 1 ADR-program administrerat av Bank of New York (tickersymbol: DMYDY). Mer information finns på Bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.