Diamyd Medical AB

DIAMYD MEDICAL HÅLLER PRESENTATION PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:53 CET


Stockholm, Sverige – 21 Mars 2006 – Diamyd Medical AB (OMX: DIAMB)
Diamyd Medical håller en presentation vid Stockholmsbörsen den 20 april med anledning av bolagets senaste aktiviteter i USA. Presentatörer är: i) Johnny Ludvigsson, professor och överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och ansvarig prövare för den pågående fas IIb-studien med Diamyd™ på 70 barn och ungdomar som nyligen insjuknat i insulinberoende typ 1-diabetes; ii) Joseph Glorioso, professor i biokemi vid departementet för molekylär genetik och biokemi och chef för molekylär medicinska institutet vid University of Pittsburgh; iii) Michael Christini, VD för Diamyd Inc., Pittsburgh; och iv) Anders Essen-Möller, VD, Diamyd Medical AB, Stockholm. Presentationen kommer även att sändas på Internet.

Diamyd Medical är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (OMX: DIAM B) och är ett växande globalt bioteknik företag med bas i Stockholm, Sverige och Pittsburg, USA. Bolaget är fokuserat på att utveckla läkemedel för diabetes och dess komplikationer så som smärta och cancer och på att leverera protein genom användande av en patenterad genterapiplattform.

Diamyd Medicals främsta produkt, Diamyd™, är baserad på proteinet GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). GAD65 är också målmolekyl då immunförsvaret angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till insulinberoende diabetes. Diamyd™ är framtaget för behandling av typ 2 diabetes patienter som har utvecklat den autoimmuna varianten LADA och Diamyd™ är också ett sätt att förhindra den pågående autoimmuna processen hos patienter med typ 1 diabetes.

Bolaget genomför för närvarande en stor pivotal fas II/III effektivitetsstudie med Diamyd™ på 160 patienter med typ 2 diabetes (LADA). Syftet med denna dubbelblinda och placebokontrollerade kliniska studie är att bekräfta Diamyd™:s förmåga att nedreglera den autoimmuna attacken som leder till insulinberoende. Bolaget genomför också en fas IIb klinisk prövning på 70 barn och ungdomar som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes. Målet med denna studie är att undersöka om de kvarvarande insulinproducerande B-cellerna kan bevaras eller växa till hos dessa barn efter två injektioner med Diamyd™. Resultaten från denna studie kommer att rapporteras i slutet av augusti 2006.


Kontakt information
Europeiska investerare
Johannes Falk
Chief Information Officer
Tel: +46 (0) 8-545 654 25
Email: johannes.falk@diamyd.com

Amerikanska investerare
Kathy Price / Emmanuelle Ferrer
The Global Consulting Group
Tel: (646) 284-9430 / (646) 284-9421
Email: kprice@hfgcg.com / eferrer@hfgcg.com


Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller email: info@diamyd.com.


Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga