Diamyd Medical AB

Diamyd Medical tidigarelägger presentation av fas II resultat med diabetesvaccin

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 15:26 CEST

Diamyd Medical (O-listan) tidigarelägger presentation av resultat från sin fas II studie med diabetesvaccinet, Diamyd, till den 14 juni klockan 17 svensk tid. Skälet till detta är att American Diabetes Association (ADA) beviljat och schemalagt presentation av Diamyds "Late Breaking Abstract" inskickat av professor Åke Lernmark, University of Washington.

"Att det nu är klart att resultat från vår kliniska fas 2 studie på 47 diabetespatienter skall presenteras i ADAs regi betyder inte att vi vet resultatet ännu. Avkodning av resultaten från den dubbelblinda randomiserande studien skall nu ske varefter data skall analyseras. Detta kommer att ta tiden fram till presentationstillfället", säger VD Anders Essen-Möller.

Vaccinets första patientkategori avses bli tablettbehandlade diabetespatienter med antikroppar mot GAD. Marknaden för denna patientkategori beräknas till cirka 5-10 miljarder kronor per år. Lika stora marknader väntar om vaccinet kan utvecklas för att förhindra insulinberoende diabetes i barn och ungdom.

Om Diamyd Medical:
Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Diamyd Medical driver idag ett antal GAD-baserade utvecklingsprojekt och har licensierat rättigheter för detta från universitet i USA.

För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com

Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat.