Diamyd Medical AB

Diamyd Medical utser Global Consulting Group för Investor Relations i USA

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:30 CEST

Diamyd Medical AB (OMX: DIAMB), har utsett IR-byrån Global Consulting Group (”GCG” ) att handha Diamyds IR-verksamhet i USA. Byrån har sitt huvudkontor i New York.

”Diamyd Medical har efter en noggran genomgång av ett antal kandidater valt ut Global Consulting Group” säger VD Anders Essen-Möller. Huvudskälen till att GCG skall handha vårt IR-arbete är deras breda kunskap om health care, deras omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter i denna sektor och deras förmåga att öka värde på bolag. Vi tror att deras starka kommunikationsförmåga och imponerande rykte för att utveckla långsiktiga relationer med investerare kommer att öka synligheten i USA för bolaget och optimera aktieägarvärdet.

“Vi är mycket positiva till att få arbeta med Diamyd Medical, säger Anne McBride, vice-ordförande för global IR och finansiell kommunikation hos Global Consulting Group. Diamyd erbjuder investerare en unik möjlighet att dra fördel av de globala möjligheterna i health care-sektorn. Efter att ha arbetat med många framgångsrika internationella firmor så är vi är övertygade om att vi kommer att utöka Diamyds ägarkrets.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (OMX: DIAM B) och bedriver läkemedelsutveckling baserad på teknologiplattformen GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). GAD65 är ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska neurotransmittorn GABA. I denna funktion förväntas GAD65 ha en betydande roll vid olika CNS-relaterade sjukdomar. GAD65 är också målmolekyl då immunförsvaret angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till insulinberoende diabetes. Diamyd Medicals längst komna projekt är Diamyd™ med tre pågående kliniska prövningar inom både typ 2- och typ 1-diabetes.

Om Global Consulting Group
Global Consulting Group (www.hfgcg.com), är ett dotterbolag till Huntsworth PLC och har sitt huvudkontor i New York. Företaget har även kontor i Chicago, Los Angeles, Sacramento, London, Edinburgh, Madrid, Brussel, Shanghai samt i Tel Aviv. Bolaget bedriver konsultservice inom IR, finansiell kommunikation och public affairs.För ytterligare information:

Diamyd Medical
Johannes Falk
Chief Information Officer
Tel: +46 (0) 8-545 654 25
Email: johannes.falk@diamyd.com

US Investors
Kathy Price / Emmanuelle Ferrer
The Global Consulting Group
Tel: (646) 284-9430 / (646) 284-9421
Email: kprice@hfgcg.com / eferrer@hfgcg.com


Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sverige. Tfn: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com. Org. nr. 556530-1420.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.