Diamyd Medical AB

Diamyd Medicals NTDDS-teknik effektiv mot diabetessmärta

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:10 CEST


Diamyd Medical rapporterar att NTDDS (Nerve Targeting Drug Delivery System), som uttrycker enkefalin, är effektivt i prekliniska modeller av diabetessmärta.

I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Journal of Neuroscience" har dr David Fink visat att Diamyd Medicals patentskyddade NTDDS-plattform, som uttrycker enkefalin, effektivt lindrar diabetessmärta hos djur. NTDDS-plattformen innebär att den humana enkefalingenen kan administreras fokalt direkt till nerver som uttrycker smärta.

"Dessa nya data indikerar att NTDDS-plattformen med enkefalin inte bara är effektiv för att minska smärta, utan att den också råder bot på orsaken till diabetessmärtan. Det här innebär förutom smärtlindring även lokal smärtprevention", säger Darren Wolfe, VD för Diamyd Inc.

Elisabeth Lindner, VD för Diamyd Medical, säger "Vi har positionerat Diamyd Medical som ett diabetesföretag. De här spännande resultaten ger oss möjlighet att utöka vår produktportfölj med en tredje diabetesprodukt, NP2".

Diamyds produkt NP2 (NTDDS som uttrycker enkefalin) genomgår för närvarande kliniska fas I- säkerhetsstudier. Dr Fink, professor och ordförande vid institutionen för neurologi vid Universitetet i Michigan, är huvudprövare för studien.

Diamyd Medicals produktportfölj inom diabetes omfattar NP2, Diamyd® vaccin för typ 1-diabetes och Diamyd® vaccin för LADA.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, VD och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.), elisabeth.lindner@diamyd.com
Tel: 08 661 0026

Darren Wolfe, VD Diamyd Inc., darren.wolfe@diamyd.com
Tel +1-412-770-1310

För bilder och pressmaterial kontakta:
Sonja Catani, informationschef Diamyd Medical (publ.), sonja.catani@diamyd.com
Tel: 08 661 0026

Diamyd Medical AB (publ.)
Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Diamyd Medical är ett svenskt biofarmaceutiskt företag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i Europa och USA. Utöver detta har företaget inlett kliniska studier inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och USA. Aktien är noterad på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink Sheets och Bank of New York (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.