Diamyd Medical AB

Diamyd rapporterar lovande säkerhetsdata från fas I-studie inom kronisk smärta

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:26 CEST

Hitills har inga allvarliga biverkningar kopplade till behandlingen rapporterats av någon deltagare i Diamyd Medicals kliniska fas I-studie där NP2 undersöks som potentiell behandling vid kronisk smärta. Baserat på fas I-observationerna till dags dato, planerar bolaget en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie med NP2 i USA.

 

– Fas I-studien validerar säkerheten för hela vår neurologi-plattform. Det faktume att inga allvarliga biverkningar kopplade till behandlingen har observerats i studien stärker vår tro på plattformen och potentialen den har för behandling av cancersmärta och andra tillstånd, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical.

Fas I-studien avser att utvärdera om NP2 är säker. NP2 är den första läkemedelskandidaten från bolagets patenterade NTTDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System). NTDDS syftar till att leverera läkemedel direkt till nervsystemet. I fas I-studien studeras cancersmärta där NP2 konstruerats för att leverera den naturliga opioiden enkefalin. Den kliniska studien är upplagd som en öppen dos-eskaleringsstudie i patienter med svår smärta från elakartad cancer. Data håller på att samlas in från den sista patienten som förväntas ingå i studien och resultaten beräknas bli tillgängliga inom en snar framtid.

– Till skillnad från systemiska behandlingar, som till exempel morfin, levererar NTDDS läkemedlet lokalt, specifikt till de nerver som upplever smärta, vilket har stora fördelar för patientens välbefinnande, säger Darren Wolfe, vd för Diamyd Inc., Diamyd Medical’s amerikanska dotterbolag som ansvarar för utvecklingen av NP2 och NTDDS-plattformen.

David Fink, medicine doktor, professor och ordförande för Department of Neurology vid University of Michigan, som leder fas I-studien, presenterar idag studien i San Francisco vid amerikanska Neurological Associations årliga vetenskapliga konferens.

– Jag är väldigt nöjd med hur studien har framskridit och är exalterad över möjligheten att kanske kunna hjälpa många patienter i framtiden, säger professor Fink. Över 4 miljoner cancerpatienter i USA lider av svår smärta som utgör ett stort medicinskt behov.

 

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

 

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., ett företag inom Johnson & Johnson, avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Utöver detta har företaget startat kliniska studier i USA inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.