Diamyd Medical AB

Diamyds fas II-studie i cancersmärta listad på ClinicalTrials.gov

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:53 CET

Diamyd Medicals amerikanska fas II-studie med syfte att testa läkemedelskandidaten NP2 Enkefalins potential att lindra cancersmärta har listats på webbplatsen ClinicalTrials.gov.

Diamyds fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin rekryterar cirka 32 patienter med svår cancersmärta. Det är en multicenter, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie designad för att utvärdera NP2 Enkefalins säkerhet och effekt vad gällande smärtlindring, användning av andra smärtmediciner samt livskvalitet. Studien omfattar en fyra veckor lång dubbelblind studieperiod, varefter alla patienter kommer att erbjudas upp till ytterligare två doser med aktivt NP2 Enkefalin i en oblindad uppföljning.

Slutdatumet för studien har preliminärt satts till ett år från angivet startdatum på ClinicalTrials.gov. Diamyd kommer att ge en mer detaljerad prognos för slutdatum så snart en bättre uppskattning kan göras baserat på den pågående rekryteringen till studien.

Med NTDDS (Nerve Targeting Drug Delivery System) utvecklas en ny klass av läkemedel som levererar genbaserade läkemedel direkt till de nervceller där behandlingen är tänkt att verka. Läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin har konstruerats för att leverera den humana genen för enkefalin, som naturligt producerar smärtlindrande opioidpeptider, direkt till smärtområdet i nervsystemet.

Webbplatsen ClinicalTrials.gov är ett register över federalt och privat finansierade kliniska prövningar utförda i USA och resten av världen. Hemsidan är utvecklad av amerikanska National Institutes of Health (NIH), genom sitt National Library of Medicine (NLM), i samarbete med amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Läs mer på http://clinicaltrials.gov.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom cancersmärta pågår i USA.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX mid cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001