Pergo AB

Diane Tate ny medlem i Pergos koncernledning

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 15:10 CEST

Diane Tate, VP Intellectual Properties, har utnämnts till Senior Vice President Technology and Intellectual Properties. Diane kommer även att ingå i Pergos koncernledning.

Diane Tate har varit anställd i Pergo sedan November 1998 då hon tillträdde som platschef i Perstorp. Kort därefter blev hon utnämnd till Produktionsdirektör för Europa, vilket inkluderade anläggningarna både i Perstorp och Trelleborg. Sedan 2001 har Diane arbetat med extern försörjning, produktionsutveckling och immateriella rättigheter.


Trelleborg 2003-05-18
Pergo AB
Corporate Communications

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
CEO – Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00


Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo uppfann laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com