Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Dick Durevall ny professor vid Handelshögskolan

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 14:53 CEST

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin kompetens inom området utvecklingsekonomi genom att utse Dick Durevall till professor i nationalekonomi.

Dick Durevalls forskning lägger tonvikten på ekonometrisk analys av problem som är relevanta för utvecklingsländer, framförallt i Afrika söder om Sahara. Den sträcker sig från relationen mellan socioekonomiska faktorer och hiv/aids till hur världsmarknadspriser på mat påverkar inhemska priser och inflation. För närvarande arbetar han inom två forskningsområden, hur ekonomisk och social ojämlikhet påverkar risken att bli hiv-smittad och hur priser sätts på kaffemarknader.

- Det finns ett stort behov av ekonomisk forskning i låginkomstländer, inte minst för att bra politik kan ha en stor effekt på levnadsförhållanden. Och under de senaste 10-15 åren har efterfrågan från politiker och tjänstemän ökat starkt i många afrikanska länder. Det känns angeläget att bidra med mina kunskaper, särskilt som det är fortfarande stor brist på nationalekonomer i Afrika, säger professor Dick Durevall.

Dick Durevall disputerade 1993 vid Handelshögskolan i Göteborg med avhandlingen “Essays on Chronic Inflation: the Brazilian Experience”. Han har huvudsakligen arbetat som lektor vid Handelshögskolan men även i fem år vid Högskolan i Skövde.  Redan under tiden som doktorand började Dick Durevall arbeta med långsiktiga utredningsuppdrag för Sida, först med Zimbabwe och sedan Malawi. Han har också gjort studier i samarbete med flera internationella organisationer som Afrikanska utvecklingsbanken, International Growth Centre och Världsbanken, och är sedan 2005 resursperson vid African Economic Research Consortium.

Dick Durevall har publicerat artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter inom utvecklingsekonomi, liksom i högt rankade allmänna nationalekonomiska tidskrifter. Hans undervisningsområden är främst utvecklingsekonomi och ekonometri. 

Kontaktuppgift:
Dick Durevall
Tel 031-786 13 50
dick.durevall@economics.gu.se

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 400 studenter, 450 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse. www.handels.gu.se