Dietisternas Riksförbund

Dietist prisas av Prins Carl Philip

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:55 CEST

Elisabeth Stoltz Sjöström från Umeå får hedervärt anslag från Lilla Barnets Fond för studier kring näringstillförselns betydelse för utveckling och hälsa hos extremt tidigt födda barn.

H.K.H Prins Carl Philip delar den 28/10 2010 ut det första forskningsanslaget från Lilla Barnets Fond. Utdelningen sker i samband med Svenska Perinatalmötet på Läkarsällskapet i Stockholm.

Elisabeth Stoltz Sjöström som är legitimerad dietist och doktorand vid Umeå Universitet, enheten för pediatrik, får anslaget för en helt unik studie om den tidiga näringstillförseln och dess betydelse för tillväxt, utveckling och framtida hälsa hos för tidigt födda barn.

Allt fler barn som föds för tidigt kan idag räddas till livet men ungefär hälften av dessa är allvarligt sjuka, och den stora utmaningen är att förbättra både kort- och långtidsprognosen för dessa barn. Under vårdtiden kan de allra minsta barnen femdubbla sin vikt vilket ställer mycket höga krav på rätt näring i rätt mängd.

Elisabeth Stoltz Sjöström kommer att undersöka hur energi- och näringsintaget påverkar barnets längd- och viktökning under 1:a och 2:a levnadsmånaden. Vidare kommer man att undersöka hur nutritionen påverkar på hälsa och kognitiv utveckling hos för tidigt födda.

Studien inkluderar samtliga barn födda i vecka 27 eller tidigare, födda i Sverige under perioden 2004-2007 (606 st). Dessa ingår även i den nationella populationsbaserade EXPRESS-studien.

Resultaten kommer att ha stor betydelse och ligga till grund för nya, förbättrade rutiner för nutritionsbehandling av extremt tidigt födda barn, och därigenom förhoppningsvis leda till förbättrad tillväxt, utveckling och senare hälsa hos denna nya generation av överlevare.

Lilla Barnets Fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. För mer information, se www.lillabarnet.se.

För ytterligare upplysningar kontakta
Elisabeth Stoltz Sjöström
Institutionen för kostvetenskap Umeå Universitet
tfn: 090- 7866560
E-post: elisabeth.stoltz.sjostrom@kost.umu.se

För ytterligare upplysningar om DRF, kontakta
Elisabet Rothenberg,
ordförande, Leg. dietist,
tfn: 0706-41 45 81,
E-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en yrkesförening inom Naturvetarna. Medlemmarna är legitimerade och har en universitetsutbildning med huvudinriktning på näringslära och nutrition omfattande 3-4 års högskolestudier.

Av DRF:s drygt 1200 medlemmar arbetar de flesta inom sluten- och öppenvård samt kommunal äldreomsorg, med prevention och behandling av nutritionsrelaterade problem samt undervisning
av personal. Dietister arbetar också inom folkhälsa och friskvård samt för olika
livsmedels- och läkemedelsföretag.  www.drf.nu