Digidel 2013

Digidel åker på festival för Internet-entreprenörer

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 06:00 CEST

Kampanjen Digidel är nyfikna vad det är som krävs för att vilja, våga och kunna vara på nätet. För att få svar på hur fler kan bli digitalt delaktiga åker Digidel på festivalen Social Media Web Camp för att ta reda på svaret mitt bland får och gummistövlar på ön Tjärö utanför Blekinge.

Med sig tar kampanjen Digidel ett gäng med frågor.

Varför hänger alla på SSWC så mycket på nätet?

Vad innebär det att googlas? Är det bra att synas på nätet, eller är det farligt?

Vilka kunskapsbehov är det som krävs när det behövs digital kompetens i allt högre grad för att ha makt och kontroll över sitt eget liv?  

Vad tror Sveriges sociala mediefolk om Internetanvändningen om tio år? Hur gör man om man inte kan och vill använda Internet för att söka arbete, betala räkningar, boka biljetter, söka information eller hålla kontakt med nära och kära…

Hur kan vi få med oss 500 000 fler ut på nätet?

Finns det någon på SSWC som kan hjälpa till i kampanjen Digidel?

 

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.