Stockholms stad

Digital infrastruktur sätter Stockholm på världskartan

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 15:04 CEST

 

De närmaste årens utbyggnad av den digitala infrastrukturen i regionen sätter Stockholm i en världsledande position. En position där den främsta utmaningen blir att dra nytta av infrastrukturen och skapa fler innovativa produkter och tjänster till gagn för alla stockholmare.

I dag pågår en fortsatt utveckling av såväl fast som trådlös it-infrastruktur i Stockholmsregionen. Men redan i dag är Stockholm en framstående region inom forskning, utveckling och avancerad användning av it, både inom offentlig verksamhet och inom näringslivet. De närmaste årens utveckling och utbyggnad kommer dessutom att ge Stockholm en digital infrastruktur i yttersta världsklass.

Den digitala infrastrukturen i regionen lägger grunden för en stark tillväxt men ställer nya krav inför framtiden. När infrastrukturen övergår från att vara en begränsning till att bli en självklar tillgång, står vi inför en ny utmaning: hur drar vi bäst nytta av vår internationella spets? Utmaningen är densamma för näringslivet som för offentlig sektor: på vilket sätt kan en världsledande infrastruktur bereda vägen för fler innovativa tjänster och produkter?

Rapport om den digitala infrastrukturen
I rapporten "Stockholms digitala infrastruktur" redovisas för de närmaste årens utveckling ochutbyggnad av den digitala infrastrukturen i regionen. Klicka på dokumentet nedan för att läsa rapporten.

Stockholm IT Region som publicerat studien är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen.

Länk