ESBRI

Digital innovation – nya värden i en ny värld

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 16:01 CEST

Informationsteknikens explosionsartade utveckling förändrar förutsättningarna för företagandet i grunden. Företag som vill vara framgångsrika måste förhålla sig till digitaliseringen och de utmaningar och möjligheter som följer. 2 juni arrangerar ESBRI en öppen föreläsning om digital innovation.

Digital innovation är ett brett begrepp som innefattar utveckling av produkter, processer, tjänster, organisering och affärsmodeller. Framgångsrika företag måste förstå de stora förändringar som digitaliseringen för med sig, identifiera vilka möjligheter till nya värden som digital teknik ger, samt driva de innovations- och förändringsprocesser som framgångsrik digitalisering förutsätter.

Föreläsningen sätter fokus på digital innovation från ett företagsperspektiv och reder ut frågor som: Vad karaktäriserar digital innovation? När är det lämpligt att kliva på innovationståget? Vilka nya värden är det som möjliggörs? Och hur bör effektiv digital innovation genomföras?

Föreläsarna Katrin Jonsson och Ulrika H. Westergren är verksamma vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som finns vid Umeå universitet och Göteborgs universitet. Centrumets forskning kretsar kring de möjligheter och risker som digital innovation medför, och de nya organisations- och affärsmodeller som därigenom växer fram.

Tid: 2 juni 2016, 15.00–17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Kontakt och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-99 55 60
Mer om föreläsningen/föreläsaren: www.esbri.se/nastaforelasning


Alla Estradföreläsningar sänds live via Bambuser. Efteråt läggs de ut som webb-tv.
www.esbri.se/webb-tv finns över 80 föreläsningar och en rad andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se