Digital Intelligence Scandinavia AB

Digital Intelligence arbetar för att stärka Sveriges digitala framtid

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2013 14:33 CET

Digital Intelligence Scandinavia tar nästa kliv i sitt engagemang och har valt att skriva under avsiktsförklaringen för att bidra och påverka digitaliseringsarbetet som regeringen initierar genom strategin "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige".

- Det är inte bara staten eller offentlig sektor som har ansvaret för att Sverige fullt ut ska kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför. En viktig ledstjärna för arbetet är samverkan. Uppdraget är stort och ju fler vi är som delar utmaningen desto enklare blir det, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia AB.

Digital Intelligence Scandinavias uppgift är att utbilda om den digitala affären och fokuserar arbetet inom tre områden; 

·  Den digitala mognaden i svenska bolag är för låg.

·  Traditionella yrkesroller hänger inte med den digitala utvecklingen.

·  Närmare 420 000 människor har inte tillgång till internet hemma.

Det är många som behöver höja sin digitala kompetens, inte minst kring att utveckla nya affärer som bidrar till nytta för slutanvändarna. De digitala möjligheterna får ett allt större utrymme i verksamheterna och för att bli lyckosam krävs att företag höjer sin digitala mognad och därmed stärker sin konkurrenskraft. 

För mer information, kontakta Digital Intelligence Scandinavia AB

Marie Andervin, CEO 08-56 25 10 93, marie.andervin@digitalintelligence.se 

Laddar människor och företag med digital kompetens.

Digital Intelligence är kunskapsföretaget som höjer individers och organisationers digitala kompetens genom att identifiera, säkerställa och utveckla digital kunskap. Det görs med inspiration, kunskap och relevant omvärldsbevakning.