Digital Intelligence Scandinavia AB

Digital Intelligence föreläser om hur sociala medier kan stärka kvinnors ställning i världen.

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 07:14 CET

Sociala medier är ett starkt vapen när man vill påverka och förändra för att tillintetgöra orättvisor. Förändring startar hos individen och när många människor samlas för gemensam sak startar virvlar som ger långsiktiga effekter. Därför satsar Zonta International på att höja medlemmarnas digitala kunskap om hur de kan använda sociala medier i sitt arbete.

Zonta International har under 90 år arbetat för att förbättra kvinnors ställning över hela världen. Det görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella kamratskap och deras delade engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter.   

Zonta klubb Stockholm arbetar aktivt med fyra områden; kvinnors rätt till hälso- och sjukvård, kvinnors rätt till utbildning, kvinnors rätt att stärka den ekonomiska ställningen och kvinnors rätt att inte bli utsatta för våld.

”Zonta International är en ideell förening som bygger på varje medlems engagemang. För att kunna använda sig utav sociala medier i sitt arbete, för kvinnors rättigheter, måste varje medlem höja sin digitala kompetens och förstå hur de gemensamt kan lyfta diskussionen om att förbättra kvinnors ställning," berättar Marie Andervin.

Zonta International bildar opinion och stärker kvinnans ställning i världen

Den 8 november arrangeras en utbildningskväll i sociala medier för medlemmarna i Zonta klubb Stockholm. De får inspiration och kunskap om hur de kan använda sociala medier för att; främja kvinnors rättigheter såväl i Stockholm, Sverige och i övriga världen, sprida kunskap om Zonta Internationals viktiga arbete i samarbete med FN samt för att attrahera nya medlemmar.

För mer information, kontakta Digital Intelligence

Marie Andervin, CEO 08-56 25 10 90, marie.andervin@digitalintelligence.se 

Utbildar människor. Utvecklar företag.

Digital Intelligence är kunskapsföretaget som höjer individers och verksamheters digitala kompetens genom att identifiera, säkerställa och utveckla digital kunskap. Det görs med inspiration, kunskap och relevant omvärldsbevakning.