Näringsdepartementet

Digital kompetens - en resurs för människor och företag

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:18 CET

På tisdag är det dags för det femte rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med en Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet är digital kompetens.

Digital kompetens är en förmåga som påverkar både lön och möjlighet att ställa om under ett långt arbetsliv. Fler människor som redan befinner sig i arbetslivet behöver grundläggande förmågor att hantera digitala verktyg.

Digital kompetens handlar också om försörjning av specialister till näringslivet. Alla ekonomiska sektorer digitaliseras. Företag och organisationer med digitalt kompetenta medarbetare drar fördel av it-utvecklingen, blir mer konkurrenskraftiga och bättre innovatörer. Att öka medarbetarnas grundläggande digitala kompetens likväl som fördjupa deras specialistkunskaper blir viktigt.

Fler ungdomar måste bli intresserade av att välja utbildningar som ger sådan kunskap. Sverige behöver särskilt locka fler kvinnor till dessa utbildningar.

Rundabordssamtalet på temat digital kompetens sker inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital agenda för Sverige - en ny nationell it-strategi.

På webbplatsen www.regeringen.se/digitalagenda finns mer information om arbetet med den digitala agendan och där finns också möjlighet att lämna synpunkter på agendans innehåll.

Media välkomnas att följa rundabordssamtalet. Kontakta pressekreterare Jonas Johansson.

Tid och plats:
Tisdag 22 februari 2011, kl. 13.00-15.30
Rosenbad, Stockholm


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71