Unga Synskadade

Digital otillgänglighet och inskränkt ledsagning – viktiga frågor för unga med synnedsättning

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 10:09 CEST

Den 16-19 juni samlades ca 30 mötesdeltagare på Sjöviks Folkhögskola i Avesta för att hålla årsmöte – Medlemsforum 2016 – i Riksorganisationen Unga Synskadade.

Dagarna genomsyrades av gemenskap och diskussioner om organisationens framtid och utmaningar och möjligheter i omvärlden.

En av de politiska frågor som stod i fokus under dagarna var digital otillgänglighet.

  • Digital otillgänglighet är ett växande problem för oss unga med synnedsättning. I takt med att digitala system och plattformar blir allt vanligare, riskerar allt fler att utestängas om inte den digitala tillgängligheten kan garanteras, säger Linus Forsberg, riksordförande

En annan fråga som också gav upphov till stora diskussioner var de inskränkta möjligheterna till ledsagning.

  • Inskränkt ledsagning får till följd att vi, unga med synnedsättning, begränsas kraftigt i våra yrkes- och privatliv. Det skapar ett utanförskap, och inte minst dålig mental och fysisk hälsa, fortsätter Linus Forsberg

Diskussionerna om digital otillgänglighet och inskränkta möjligheter till ledsagning resulterade i två uttalanden (http://bit.ly/29jLvEq).

Uttalandena riktar sig främst till berörda ministrar och departement, men även till alla som är intresserade av ett samhälle där alla har förutsättningar att vara fullt delaktiga. 

För mer information, kontakta
Linus Forsberg
Riksordförande
0729-07 91 33
linus.forsberg@ungasynskadade.se

Sedan starten 1975 har Riksorganisationen Unga Synskadade varit en mötesplats för socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika sammankomster och aktiviteter. US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och företrädare i kampen för icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för unga med synnedsättning.

http://www.ungasynskadade.se/