Göteborgs universitet

Digital teknologi tar allt större plats i svensk konstundervisning

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 16:30 CEST

Lars Vipsjö, konst- och bildvetenskap – disputation 21 oktober 2005.

Det har skett en betydande användning av informationsteknologi i konsten under 1990-talet. Hur har detta påverkat den konstnärliga utbildningen? Lars Vipsjö har undersökt utvecklingen i två konstutbildningar med särskild inriktning mot digital teknologi. Den första, ”Datorn som konstnärligt redskap”, startades vid Högskolan i Skövde 1989, och den andra, ”Fri konst och nya media”, etablerades 1995 vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.

Syftet med studien har varit att lyfta fram och dokumentera de deltagande aktörernas roller i kunskapsspridningen runt de digitala verktygen. Avhandlingen tar sitt avstamp i de tidiga förutsättningarna för datorgrafik och datorstödd konst. Lars Vipsjö beskriver hur konstnärer, forskare och tekniker från 1960-talet och framåt samarbetat i en disciplinöverskridande utveckling. Ledord som ”interaktiva grafiska gränssnitt” och ”visualisering genom animation” beskriver i hög grad vad dessa aktörers uppmärksamhet varit riktad mot. Synen på datorn som konstnärligt redskap har förändrats under främst 1990-talet. Avhandlingsförfattaren diskuterar även generationsmässiga skillnader i frågor om verktygstillämpning och användningsstrategier, framför allt i förhållande till ett kommunikationsmedium som Internet.

Avhandlingens titel: Den digitala konstens aktörer. En studie av datorintegrering i svensk konstundervisning.
Opponent: Professor Jan von Bonsdorff, Uppsala
Disputationen äger rum fredagen den 21 oktober 2005 kl. 10.15
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Lars Vipsjö, tel. 0704-88 04 46 (mobil), e-post: lars.vipsjo@arthist.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se