Riksdagen

Digital-TV till 99,8 procent av hushållen

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 16:52 CEST

De digitala marksändningarna av Sveriges televisions och Utbildningsradions TV-program ska byggas ut så att de får samma täckning som dagens analoga sändningar har. Det innebär att 99,8 procent av hushållen senast 1 februari 2008 kommer att kunna titta på SVT:s och UR:s digitala sändningar.

En majoritet i konstitutionsutskottet har i dag sagt ja till regeringens förslag om de digitala TV-sändningars framtida täckning i marknätet. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen fattade i maj 2003 beslut om att den marksända televisionen ska gå över till digital teknik. Beslutet innebär bland annat att övergången från analog till digital teknik ska vara helt genomförd den 1 februari 2008. Digital teknik innebär att TV sänds via digitala signaler. Det är enklare och billigare att sända TV digitalt.

Moderaterna och Folkpartiet vill avslå regeringens förslag. Partierna anser att det är konsumenterna och producenterna som ska bestämma valet av TV-teknik. Enligt deras uppfattning är teknikvalet inte en fråga för staten.

Riksdagen väntas debattera ärendet den 24 maj. Beslut fattar riksdagen den 26 maj.

För mer information ring föredragande i konstitutionsutskottet Elisabet Reimers, tfn 08-786 44 23.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:118

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU24

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000