Falkenbergs kommun

Digital vardag – utbildningssatsning för seniorer i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 07:53 CET

Snart kan seniorer i Falkenbergs kommun få möjlighet att lära sig mer om digitala tjänster så som swish, bank-id, sociala medier och videokommunikation. Post- och telestyrelsen, PTS, har beviljat kommunen 714 000 kronor för ett projekt med syfte att öka äldres digitala kompetens.

Under våren kommer seniorer i Falkenberg erbjudas möjligheten att lära sig mer om digitala tjänster och verktyg. Falkenbergs kommun har beviljats stöd från Post- och telestyrelsen, PTS, för att ta fram en utbildning för äldre. Utbildningen är kostnadsfri och kommer att ges på kommunens mötesplatser och träffpunkter som är en del av kommunens förebyggande tjänster för äldre. 

Digital kompetens krävs i dagens samhälle

Det är PIO, kommunens Planeringscenter för individuell omsorg, som kommer driva projektet Digital vardag.

– Samhället utvecklas och blir allt mer digitalt. Allt fler av såväl kommunens som privata aktörers tjänster och information finns att tillgå digitalt. För att kunna vara delaktig i samhällslivet fullt ut krävs det i dag att man har en viss digital kompetens, säger Cecilia Embring, arbetsterapeut i PIO.

Studiegrupper och filmer

Utbildningen kommer fokusera på att tillgängliggöra e-tjänster, information, kommunikation och underhållning. Utbildningen kommer ske genom studiegrupper och instruktionsfilmer för självstudier. Dessutom kommer det göras en utökad satsning på träffpunkternas IT-caféer.

– Det är jätteroligt att vi har fått denna möjlighet att sprida kunskap och öka den digitala kompetensen hos Falkenbergs seniorer. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge dem förutsättningar att ta del av det digitala samhället, samtidigt som de får möjlighet att lära sig något som kan göra vardagen lite enklare och lite roligare, säger Cecilia Embring.

Kontakt

Cecilia Embring, arbetsterapeut, PIO
Telefon: 0346-88 52 46
Mobil: 072-083 95 99
E-post: cecilia.embring@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".