Digital Vision AB

Digital Vision får ordrar från Teracom värda 3,5 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 10:24 CEST

Stockholm – den 4 oktober 2005 – Digital Vision, en ledande leverantör av avancerade bildförbättringssystem specialiserade för bearbetning av film- och videomaterial, meddelar idag att Teracom lagt två ordrar för leverans av ljudkodar/avkodarutrustning, benämnd AC724. Digital Visions teknik används sedan flera år tillbaka i distributionen av radioprogram inom Sverige och man har fram till idag levererat cirka 550 enheter av denna produkt till Teracom. Leverans av kommer att ske under slutet av 2005 och början av 2006.

"Att vi fortsatt väljer att samarbeta med Digital Vision beror bland annat på att deras produkter uppvisar mycket bra ljudprestanda", säger Per Knutsson, projektledare på Teracom, och fortsätter: "Digital Visions utrustning tillgodoser behovet av att kunna anpassa ljudsignaler från radiostudion till ett signalformat som används i vårt digitala förbindelsenät".

"Det är glädjande att få fortsatt förtroende från Teracom ", säger Robert Ekström, operativt ansvarig på Digital Vision.


Teracom erbjuder fasta och mobila nätlösningar för tv, radio och bredbandstjänster. Förutom utsändning av radio och tv erbjuder Teracom öppna bredbandsnät, nättjänster för data-kommunikation, inplaceringar och service. Koncernen består av moderbolaget Teracom AB samt dotterbolagen Boxer TV-Access och Teracom Components. Den består av drygt 700 anställda med huvudkontor i Sundbyberg.
Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision (US) i Los Angeles, USA och Nucoda Ltd i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Ekström, E-mail: robert.ekstrom@digitalvision.se, mobil: +46-733 55 26 02
Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna
Hemsida: www.digitalvision.se