Digital Vision AB

Digital Vision förnyar konsultavtal med ledande befattningshavare i syfte att bibehålla nyckelkompetens och öka förutsättningarna för fortsatt värdetillväxt.

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:49 CEST


Stockholm, den 28 oktober 2005 – Digital Vision AB (publ) har per den 28 oktober 2005 förnyat gällande konsultavtal med Streamson AB, beträffande de ledande befattningshavarna Robert Ekström, Chief Operating Officer (COO) och Magnus Persson, Executive VP (EVP), till och med den 31 december 2006. Förlängningen av uppdraget syftar till att bibehålla nyckelkompetens och öka förutsättningarna för fortsatt värdetillväxt.

Konsultuppdraget innebär att tillsammans med styrelse och ledning i Digital Vision arbeta för att uppnå uppsatta kommersiella och finansiella mål. Befattningshavarna kommer aktivt att fortsätta driva arbetet med att stödja återförsäljare samt bearbeta befintlig och framtida kundbas för att optimera Digital Visions försäljning, vilket hittills resulterat i en stadigt ökande orderingång och omsättning. Vidare är de starkt involverade i tillväxtstrategin som bygger på förvärv och strategiska samarbeten.

Det nya konsultavtalet innebär att aktierelaterad ersättning kvarstår men utgår endast om Digital Vision under uppdragstiden avyttrar huvuddelen av sina tillgångar. Vid en sådan transaktion tillkommer även kostnader för strategisk och finansiell rådgivning. Om avtalet, före den 31 juni 2006, sägs upp av Digital Vision till förtida upphörande, utgår en ersättning motsvarande aktierelaterad ersättning.

”Streamson har hittills åstadkommit ett resultat som jag är mycket nöjd med och att vi nu har förlängt uppdraget ökar förutsättningarna för att vi ska lyckas med vår tillväxtstrategi. Jag ser med tillförsikt fram emot vad vi tillsammans kan åstadkomma framgent”, säger Lars Taflin, verkställande direktör och huvudägare i Digital Vision.


Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision (US) i Los Angeles, USA och Nucoda Ltd i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Taflin, E-mail: lars.taflin@digitalvision.se, mobil: +46-733 67 82 13
Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna
Hemsida: www.digitalvision.se