RISE Research Institutes of Sweden AB

Digitala backspeglar på lastbilar ökar trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 08:37 CET

Backspeglar på lastbilar har ett huvudsyfte - att förbättra förarens sikt. Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, DREAMS, som har genomförts av Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE visar att digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.

Fördelar med digitala backspeglar:

  • Utökat synfält i korsningar och rondeller förbättrar trafiksäkerheten.
  • Förbättrat mörkerseende skapar en säkrare arbetsmiljö för lastbilsförare.
  • Möjliggör nya funktioner som förbättrar lastbilsförarnas medvetenhet om trafiksituationen.

För att få kunskap om säkerhets- och användbarhetsaspekter av digitala backspegelsystem på lastbilar har omfattande utvärderingar utförts. Testerna utfördes med Stoneridges prototyp av ett digitalt backspegelsystem som monterats på en Scanialastbil. Prototypen inkluderar kameror monterade nära de främre hörnen av lastbilens hytt och digitala bildskärmar monterade i hytten som visar realtidsvideo från förarens omgivning, motsvarande de konventionella speglarna av Klass II och IV.

- Baserat på vår långa erfarenhet av utvärderingsmetoder har vi utvecklat ett nytt tillvägagångssätt för att utvärdera säkerhets- och användbarhetsaspekter. Detta inkluderar tre steg: kontrollerade experiment på testanläggningen AstaZero, följt av fälttester på allmänna vägar och vid verkliga transporter. Utvärderingar med över 70 lastbilsförare tyder på att en hög nivå av säkerhet och användbarhet kan uppnås vid användning av systemet, säger Azra Habibovic, projektledare och seniorforskare på RISE Viktoria.

En majoritet av förarna upplevde systemet som tilltalande och lätt att vänja sig vid. Det ger ett större synfält, särskilt i korsningar och rondeller, och minskar behovet av kropps- och huvudrörelser för att öka synfältet. En annan fördel är att systemet ger bättre sikt när dörrfönstren är smutsiga och skymmer konventionella backspeglar. Genom att ersätta konventionella backspeglar med betydligt mindre kameror minskas också luftmotståndet.

För Scania är säkerheten viktigast. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra förarsäkerheten och förebygga olyckor med hjälp av system och funktioner som ger föraren bättre återkoppling, sikt och kontroll.

- Att ersätta konventionella speglar med digitala system skapar en unik möjlighet att förbättra förarnas sikt och mörkerseende, säger Hanna Staf, fordonsergonom på Scania. Detta förbättrar säkerheten samtidigt som det skapar en bekvämare arbetsmiljö för lastbilsförare.

En av de stora utmaningarna är att göra systemet robust och pålitligt under hela dess livslängd. Under forskningsprojektets gång förbättrade Stoneridge prototypens tekniska mognadsgrad. Nu kommer Stoneridge ytterligare förfina sitt system innan marknadslanseringen som är planerad för 2018.

- Vi har också undersökt hur prototypens funktionalitet kan utökas, säger Nicolas Sundberg, utvecklingschef på Stoneridge Electronics. Idag visar systemet bara realtidsvideo av omgivningen, men i framtiden skulle det kunna hjälpa förare att upptäcka cyklister i döda vinklar, indikera när det är säkert att byta fil, eller visa dem avståndet mellan lastbilen och andra objekt när de backar.

Forskningsprojektet delfinansierades av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Prototypen visas på FFI: s resultatkonferens den 23 november 2017 i Stockholm.

Om Stoneridge

Stoneridge Elecronics har designcenters i Stockholm, Barneveld/Nederländerna, Tallinn/Estland, Juarez/Mexiko, Pune/Indien and Shanghai/Kina. Våra produktområden består av förarinformationssystem, kamerasystem, avancerade styrenheter, telematik samt färdskrivare för den kommersiella fordonsindustrin. Vi arbetar nära våra kunder när vi utvecklar och producerar våra produkter och har långvariga relationer med världens största tillverkare av kommersiella fordon. www.stoneridge.com

Om Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Euroasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Om RISE

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

För mer information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE, +46 72 452 66 32

Karin Hallstan, PR-ansvarig Scania +46 76 841 81 04

Kent Pålsson, Ansvarig för Vision & safety Stoneridge, +46 70 620 48 61

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se