Digitaliseringskommissionen

Digitalisering för ett hållbart klimat - ny temarapport från Digitaliseringskommissionen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 07:49 CET

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin tredje temarapport Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet. Den belyser flera frågeställningar, bl.a. hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet? Hur stor minskning av de globala utsläppen av växthusgaser skulle digitalisering kunna leda till? Vilken roll spelar storstäder för klimatförändringarna och inom vilka områden har digitaliseringen särskilt stor potential att bidra med lösningar på storstäders problem? Vilken roll spelar kunskapsuppbyggnad och människors beteenden för att förändring ska komma till stånd?

Rapporten finns att ladda ner här

Författare i rapporten är:

Matilda Gennvi Gustafsson Sustainability Director på Ericsson, som skriver om hur digitalisering kan göra stor skillnad för att minska viktiga industrisektorers koldioxidutsläpp, och presenterar forskning som kvantifierar digitaliseringens sannolika effekter på den globala minskningen av växthusgaser fram till 2030.

Anna Kramers forskare vid Centre for Sustainable Communication (CESC) vid KTH och chef för avdelningen för miljöstrategisk analys, som fokuserar på smarta hållbara städer och beskriver hur de möjligheter som digital teknik ger kan tas tillvara för att bidra till att nå städers klimatmål. Artikeln ger ett ramverk för hur digitaliseringens effekter kan analyseras och beskriver möjligheter och hinder för att teknisk innovation i städer ska få ett genomslag.

Karl Palmås docent vid avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers tekniska högskola, som resonerar kring städers speciella förutsättningar för att skapa ny kunskap, att samarbeta i skapande processer och att driva experiment som kan främja nya, hållbarare levnadsmönster.

Per-Erik Holmberg affärs- och projektutvecklare på RISE ICT (Swedish ICT), som beskriver ett scenario för digitaliseringen av transportsystemet och hur det skulle kunna påverka vår vardag och vårt samhälle. Han pekar på att tekniken redan finns, det är snarare affärsmodeller, ramverk och beteenden som måste förändras för att scenariot ska förverkligas.

Kontakt

AnnSofi Persson-Stenborg, kanslichef

Tel: 08-405 53 14, Mobil: 070 274 99 73

E-post: info@digitaliseringskommissionen.se

https://digitaliseringskommissionen.se/digitalisering-for-ett-hallbart-klimat-ny-rapport/

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen, lämna förslag till regeringen på åtgärder som bidrar till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och kommunicera kring digitaliseringens möjligheter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2016. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se