Digilär.se

Digitalisering och lärarens roll

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 11:47 CEST

Alem Mimic går i 8a på JB Karin Boyeskolan i Motala. På hans skola har eleverna jobbat med Digilär SO läromedel för högstadiet ungefär i ett halvår. Med varsin iPad har eleverna tillgång till all information hela tiden, så länge det finns wi-fi.

"Man får en bild i huvudet."

- Man behöver inte söka så mycket efter andra grejer. Det finns mycket fakta och det som står i Digilär är bra. Det som står om rökning och alkohol, om mobbing står inte i andra böcker. Här är det mer inlevelse. På uppslagssidor på nätet är det alltid äldre grejer. Här känns det nyare.

Digilär SO-läromedel för högstadiet innehåller alla SO-ämnen: historia, geografi, religion och samhällskunskap. Just nu är det samhällskunskap i klass 8a och eleverna jobbar med ett tema i taget. Nyss var det genus, nu rasism. Riklig information för sina uppgifter hittar eleverna i Digilärs läromedel. En uppgift kan gå ut på att skriva en text i ett ämne med egna ord. Ett upplägg som fungerar bra, i alla fall om man frågar Ronja Yngve i 8a

- Det är lätt att skriva med egna ord när man har fått det förklarat på ett enkelt sätt. Jag tycker det är lättare att hitta och förstå informationen på den här sidan än i en bok. Det är samma fakta, men bättre förklarad, säger Ronja Yngve.

- Det är bra skrivet, lätt att förstå. Man vill veta mer, och man får en bild i huvudet när man läser, säger Alem Mimic.

I alla Digilärs texter följer ordförklaringar med de ord som kan behöva en förklaring. Något som många elever gillar. Även de som läraren Erika Johansson kallar högpresterande.

- När jag introducerade Digilär för en klass var det de som sa: ”Oh va bra, här finns orden förklarade!” Det finns elever med läs- och skrivsvårigheter som också tycker det har hjälpt mycket med ordförklaringar. Så det upplevs väldigt positivt för alla kategorier av elever att det finns ordförklaringar, säger Erika Johansson, SO-ansvarig på skolan.

Texterna har alltid sällskap av bilder. Bilderna är till för att än mer förtydliga, och ge liv åt texterna. Målet är att ge eleverna ett rikt läromedel som stöttar deras lärandeprocess på flera sätt.

- Bilderna är härliga och jag gillar den gula färgen i Digilär. Man blir glad när man går in på sidorna, säger Ronja Yngve.

Digilär vill vara en föregångare inom digitala läromedel. Vi vill utveckla läromedel som tar tillvara teknikens alla pedagogiska möjligheter. Vi vet att läraren är allra viktigast när det gäller att ge eleverna kunskaper. Vi vet också att förutsättningarna för att lyckas beror på vilka läromedel som finns. Vi vill ge varje lärare bästa tänkbara stöd i detta arbete.

Digilärkonceptet - Så här tänker vi!

Snabbguide till våra funktioner

Prova gratis i 14 dagar med ett testkonto