Region Blekinge

Digitaliseringen i Blekinge går allt snabbare

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2016 15:11 CET

Blekinges arbete med att digitalisera samhälle och näringsliv har tagit fart på allvar. Flera aktiviteter inom Blekinges Regionala Digitala Agenda pågår och Region Blekinge har nyligen anställt en bredbandskoordinator som ska se till att regionen når målet 90 procent av hushållen i Blekinge ska ha tillgång till bredband på 100 megabit per sekund år 2020.

– Alla kommuner i Blekinge har bredbandsstrategier och inom den regionala digitala agendan pågår det en mängd aktiviteter att skapa tjänster, säger Rikard Svensson, nytillträdd bredbandsstrateg på Region Blekinge.

Regeringen har genom Post- och telestyrelsen, PTS, gett uppdraget åt regionalt utvecklingsansvariga, i Blekinge Region Blekinge, att driva frågan för att uppnå nationella och regionala mål när det gäller bredbandstäckning. I anslutning till detta har man anslagit medel för bredbandskoordinatorerna och deras arbete. Arbetet med bredbandsutvecklingen i Sverige hänger starkt samband med den digitala agendan där regeringen har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens fördelar.

Den regionala digitala agendan är Blekinges handlingsplan för att skapa nytta av digitaliseringen. Utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.

Aktiviteterna handlar allt från öka digitaliseringen i skolan till att effektivisera hälso- och sjukvården. Blekinge har uttalat målet att bli bäst i Sverige – och därmed världen. Syftet att öka Blekinges attraktionskraft och företagens konkurrenskraft möta de utmaningar som finns i den globalisering som pågår. En del i arbetet är att skapa bredbandstäckning i Blekinge.

– I Blekinge hade 2015 drygt 50 procent av hushållen tillgång till bredband på 100 megabit per sekund, säger Rikard Svensson. Den kraft som finns i kommuner och andra aktörer borgar för en snabbare utbyggnad och att vi når målet att 90 procent av hushållen har 100 megabit per sekund år 2020.

Bland Blekinges kommuner har Olofström kommit längst med drygt 62 procent bredbandsanslutna hushåll. Orsaken är att kommunen tidigt såg att marknaden inte själv löste bredbandstäckningen i glesbebyggd. I stället gjorde kommunen egna satsningar på att bygga bredband.

Bredbandskoordinator finns i alla Sveriges regioner. De har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Koordinatorns roll är bland annat att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, vara sammankallande för olika nätverk och driva på bredbandsarbetet i länet.

För kommentarer:
Rikard Svensson, bredbandskoordinator Region Blekinge, 0729-77 99 93

Presskontakt:Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument