Koalition för Östergötland

Digitaliseringen påskyndas inom Region Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 15:36 CET

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Enligt en SIFO-undersökning är tre av fyra svenskar positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.

Idag beslutade styrelsen för Region Östergötland att finnas med i SKL:s omorganisering för att skapa bättre förutsättningar för digitaliseringen

     - Vi måste ligga i framkant och följa den tekniska utvecklingen. Jag ser att vi inom en snar framtid kan se att invånarna kan boka läkartid på internet eller även möta läkaren via ett videosamtal. Tjänsterna finns redan på flera håll och utvecklingen går mycket fort på området, säger Margareta Fransson (MP), regionråd.

Sveriges landsting (och regioner) har sedan många år samverkat kring gemensamma digitala lösningar framförallt inom hälso- och sjukvård, så kallad mjuk infrastruktur. Det landstingsgemensamma bolaget Inera AB ansvarar idag för ett antal viktiga digitala tjänster som 1177 Vårdguiden, UMO ((Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Beslutet som regionstyrelsen idag tog var att sälja Region Östergötlands aktier till SKL och ingå i den satsning som SKL nu kommer att genomföra för alla landsting, regioner och kommuner gällande utvecklandet av nya digitala system, produkter och tjänster.

- Den stora utmaningen ligger nu i att få med kommunerna i vår gemensamma satsning på digitalisering. Målet är att samtliga kommuner och landsting/regioner deltar och att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för tekniska framsteg inom offentlig sektor, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

För mer information:

Margareta Fransson (MP), regionråd 010-103 71 35

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande 010-103 71 17