Caperio

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR OSS ALLA

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 09:55 CET

Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar längre tid än vi trott. Vi fortsätter att ge kunderna branschens bästa service samtidigt som vi har våra slag på fältet där vi nu tar fler affärer säger Tomas Wanselius, CEO, Caperio AB.


1 januari - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5)
  • EBITDA minskade till 5,4 mkr (17,0)
  • Periodens resultat uppgick till -4,3 mkr (2,8)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87)
  • Antalet anställda minskade till 144 (171)


1 oktober - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen minskade med 7 % till 218,1 mkr (234,2)
  • EBITDA minskade till 0,3 mkr (4,6)
  • Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (0,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78)


För mer information kontakta:
Tomas Wanselius, CEO
Tel: 08-509 33 524
tomas.wanselius@caperio.se

Tomas Alsén, CFO
Tel: 08-509 33 523
tomas.alsen@caperio.se

Kort om Caperio:
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningarinom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser.