Digitaliseringskommissionen

Digitaliseringskommissionen föreslår avskrivna studielån för kvinnor som läser högre it-utbildningar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 07:14 CET

I dag lämnar Digitaliseringskommissionen sitt femte delbetänkande till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan.

Vi är med digitaliseringen mitt inne i en omvälvande transformation av hela samhället. Saker förändras snabbt och Sverige står inför ett antal strategiska vägval. Vi tappar sedan några år i den internationella konkurrensen, våra grannländer satsar mycket mer på allt från e-förvaltning till öppna data. Gör vi ingenting kommer vi att halka efter ytterligare och riskerar att bli en medelmåtta i EU, utan vare sig särskilt imponerande innovationskraft i näringslivet eller jämlikhet i samhället.

Digitaliseringskommissionen har därför identifierat strategiska områden för den framtida digitaliseringspolitiken: kontinuerligt statligt främjande, fungerande regler, kompetens för det digitala samhället, infrastruktur, datadriven innovation samt säkerhet och integritet. Inom dessa områden lägger vi fram konkreta förslag som kan bidra till att Sverige når det it-politiska målet – att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Här är några av förslagen:

Digital post från myndigheter som förstahandsval

Traditionell fysisk posthantering bör fasas ut från de statliga myndigheterna och samtliga individer och företag ges tillgång till en digital postlåda för att ta emot e-post från staten. Traditionell fysisk post ska kunna behållas genom ett aktivt val.

En övergång till digital post som förstaval ger en besparingar på 1 381 miljoner över tio år, lika mycket som 325 extra sjuksköterskor eller 1046 förskoleplatser per år. Det ger också stora minskningar i koldioxidutsläppen, enligt beräkning 60 tusen ton CO2. Det motsvarar ca 30 miljoner mil bensinbilskörning eller utsläpp från knappt 30 000 bensinbilar i Sverige under ett år.

Incitamentsprogram för att öka könsbalansen på högre it-utbildningar

Den skeva könsbalansen inom it-världen är ett gammalt problem. Många pekar på behovet av tidiga åtgärder i skola och förskola för att motverka att teknik ses som manligt och stöter bort teknikintresserade flickor. Vi kan dock inte vänta på en så långsiktig förändring, oavsett hur bra sådana åtgärder kan vara. Det råder arbetskraftsbrist inom it-sektorn och könsbalansen måste bli jämnare, för hela samhällets skull. Vi föreslår därför en helt ny satsning med ekonomiska incitament till individer av underrepresenterat kön som läser på högre it-utbildningar där könsbalansen är så skev som 85/15 eller sämre. Studerande med underrepresenterat kön som slutför utbildningarna bör få sina studiemedel för sex terminer avskrivna efter examen. Antagning sker efter meriter, precis som i dag.

Utveckla en nationell strategi för datadriven innovation

Datadriven innovation är ett område som växer i betydelse för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och välfärd, för att lösa problem med global uppvärmning, energibrist och en åldrande befolkning. Regeringen bör ta fram en nationell strategi för och bygga upp ett nationellt kompetenscentrum kring datadriven innovation.

Digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal verksamhet

Kommuner och landsting har en avgörande roll för att digitalisera Sveriges välfärd. Därför är det bekymmersamt att 45 procent av kommunerna saknar strategi för e-förvaltning och 19 procent inte erbjuder några e-tjänster överhuvudtaget. Utredningen föreslår därför ett program för ett digitalt kompetenslyft för ledare i Sveriges kommuner, med syfte att öka den strategiska förståelsen för hur en välfärdsdigitalisering kan genomföras.

Samverkan kring utbildningsprogram för digitala jobb

Svensk arbetsmarknad präglas i likhet med flera av EU:s medlemsstater av matchningsproblem, där en allt högre andel lediga jobb sammanfaller med en relativt hög arbetslöshet. Många av dessa lediga jobb kräver hög digital kompetens, antingen inom it-sektorn eller i andra digitaliserade delar av ekonomin. Det saknas samtidigt arenor för samarbete mellan högskolor och näringsliv, för att bättre utbilda efter företagens behov. Regeringen bör därför inrätta ett samverkansråd för digitala jobb. Det finns flera framgångsrika exempel i EU på liknande konstruktioner, däribland Tech Partnership UK.

Regler som fungerar i och för den digitala omställningen

När ekonomin transformeras är det många regelverk som inte längre fungerar. Vi föreslår därför en generell genomgång av digitaliseringshindrande lagstiftning och två utredningar i relation till nyttjande- och delningsekonomin. Hur får vi arbetsrätt och socialförsäkringar som skyddar också egenföretagare? Hur får vi en konsumenträtt som fungerar i delningsekonomin? Tydlighet om vad som gäller är viktigt för alla.Utöver det behöver även arbetsmiljön i den digitala ekonomin genomlysas, utifrån nya villkor som t ex distansarbete, flexibla kontor och virtuella organisationer.

Läs hela betänkandet här och följ sändningen från presskonferensen här.

Kontakt:

Isobel Hadley-Kamptz, Digitaliseringskommissionen

Isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-521 29 70

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se