Digidel 2013

Digitaliseringskommissionen går med i Digidel

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 10:02 CET

Gemensamt pressmeddelande från Digitaliseringskommissionen och kampanjen Digidel

Digitaliseringskommissionen blir nu partner i Digidel 2013, en nationell kampanj som sedan april 2011 har arbetat för att ytterligare 500 000 ska börja använda Internet. Digidel har redan 345 partners från offentlig, privat och ideell sektor och hittills under kampanjtiden har 300 000 personer till valt att bli digitalt aktiva. Nu återstår det sista kampanjåret 2013.

"Jag är mycket glad över vårt samarbete med Digidel. Båda organisationerna arbetar för att engagera och involvera många som kan bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och jag tror att vi kan ha stor nytta och glädje av varandra”, säger Digitaliseringskommissionens kanslichef Loth Hammar."

"Digidel rymmer i dag värdefulla erfarenheter om hur vi genom motivation och engagemang kan få ännu fler svenskar att vilja och kunna använda Internet. Genom Digitaliseringskommissionen kan Digidels framgångsrika metoder tillvaratas och skalas upp också efter utgången av 2013, då kampanjen Digidel är avslutad", säger Christine Carls-Ingels, kanslichef i Digidel 2013.

Inom ramarna för kampanjen Digidel 2013 kommer Digitaliseringskommissionen att organisera digitaliseringsaktiviteter av olika slag, lyfta fram goda exempel och försöka bygga plattformar för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten.

"Jag tror mycket på att synliggöra de goda exemplen, för att ge dem välförtjänt synlighet och för att inspirera andra att se möjligheter och lära," säger Loth Hammar. 

För mer information från kontakta:
Isobel Hadley-Kamptz
Digitaliseringskommissionen
072-521 29 70
isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

För mer information om kampanjen Digidel kontakta:
Ellen Pettersson
Kommunikatör, Digidel
0702 440733
ellen.pettersson@iis.se

Om Digitaliseringskommissionen:
Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se


Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.